Despre noi

      Stimaţi colegi,


      Sindicatul nostru este continuatorul fostului Sindicat Liber al Direcţiei de Radio şi Televiziune Bucureşti care ȋn primele luni după revoluţia din Decembrie 1989 prin iniţiativa unor oameni devotaţi precum domnii Streche Gheorghe şi Rădulescu Iancu au ȋntreprins demersurile necesare pentru modificarea vechiului statut şi organizarea de alegeri libere ȋn urma cărora primul preşedinte ales de după 1989 a fost domnul Smeriacov Nicolae iar vice-lider domnul Rădulescu Iancu.

     Pe parcurs ȋn urma alegerilor libere organizate conform statutului au fost aleşi şi alţi lideri şi membrii la conducerea sindicatului şi ȋn componenţa biroului operativ care au pus sufletul şi au luptat pentru drepturile salariaţilor.

     Dintre membrii reprezentativi ai Biroului Operativ care au avut o activitate deosebită enumerăm pe domnii Smeriacov Nicolae, Rădulescu Iancu ,Streche Gheorghe, Lucaci Feri, Smădoi Dumnitru, Maiaron Gabriel, Toma Gheorghe, Peride Eugen cărora le suntem recunoscători pentru tot ceea ce au realizat.
     Din anul 2012 ȋn urma hotărârii adunării generale, denumirea sindicatului s-a schimbat ȋn Sindicatul Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii, iar in acelaşi an ca urmare a schimbării legii dialogului social (legea sindicatelor) care a stabilit criteriile de reprezentativitate la nivel de unitate şi la nivel de ramură, sindicatul nostru ȋmpreună cu alte sindicate din ramură s-au afiliat si au format Federaţia Sindicatelor din Telecomunicaţii care a obţinut reprezentativitatea pe ramura de telecomunicaţii.

     Trebuie sa precizăm că potrivit noilor schimbări intervenite ȋn legea dialogului social, reprezentativitatea pe ramură care este acordată pe o perioadă de 4 ani o poate obţine o singură federaţie care trebuie să aibă ȋn componenţa sa numai sindicate din ramură conform codului de clasificare CAEN (clasificarea domeniilor de activitate) şi care ȋmpreună ȋndeplinesc anumite cerinţe referitor la numărul total de membri.

     Despre sediul social al sindicatului nostru precizam pe scurt că a fost iniţial pe Bulevardul 1 Mai nr. 79, s-a mutat ȋn anul 2002 pe str. Doctor Felix nr. 97 iar din anul 2010 pe str. Carpaţi nr. 100, Bucureşti.

     Ȋn final, sperăm să continuăm tradiţia acestui sindicat de a apăra drepturile membrilor de sindicat şi ne propunem ȋn primul rând să depunem toate eforturile pentru păstrarea locurilor de muncă ale tuturor angajaţilor şi pentru retribuirea fiecărui salariat după competenţele, rezultatele şi munca depusă.


     Vă mulţumim.                                                          Biroul Operativ al Sindicatului SNR