Referitor la noul CCM, ţinem sǎ precizǎm cǎ în acest an totuşi s-a fǎcut un mic pas în diferenţierea grilei de salarizare în partea sa inferioarǎ prin creşterea salariilor de bazǎ pentru anumite funcţii, dar aceastǎ creştere a fost practic anulatǎ de creşterea salariului minim naţional la 1900 lei. De fapt beneficiarii acestei corecţii salariale s-au bucurat doar în luna decembrie 2017 de o distanţare de zona salariului minim pe economie, prin creşterea salariului de bazǎ de la 1450 lei la 1600/ 1700 lei, pentru cǎ în luna ianuarie 2018 dupǎ mutarea contribuţiilor la angajat, salariul minim pe economie de 1900 lei sǎ-i ajungǎ din urmǎ pe mulţi electromecanici şi radioelectronişti. S-a efectuat astfel o micǎ dar necesarǎ corecţie salarialǎ în partea inferioarǎ a grilei de salarizare dar s-a creat o "aglomerare" în zona salariilor de 2000 lei nemulţumind profund numeroşi angajaţi cu vechime şi experienţǎ care s-au vǎzut ajunşi din urmǎ de cei cu mai puţinǎ pregǎtire şi experienţǎ.

Revenind la CCM, ţinem sǎ subliniem cǎ perioada în care nu a existat CCM a fost "paguboasǎ" în special pentru salariaţii care lucreazǎ în ture care şi-au vǎzut diminuate semnificativ veniturile. În opinia noastrǎ, aceastǎ situaţie s-a datorat exclusiv grilei de salarizare (celebra Anexǎ nr.9 din toate CCM-urile) agreatǎ în ultimii ani din pǎcate de toţi partenerii de dialog social (conducere şi sindicate). Aceasta grilă din păcate a permis ca salariaţii indiferent de studii şi experienţǎ sǎ fie încadraţi cu salariul de bazǎ la nivel cât mai mic posibil la care sǎ se adauge apoi prin “sudoarea negociatorilor de CCM-uri” anumite sporuri prin care sǎ se poatǎ ajunge la un venit aproape de normal. Aceastǎ grilǎ salarialǎ defectuos întocmitǎ, a permis în schimb unor "personaje" fǎrǎ vechime sau experienţǎ dar cu tupeu,se caţere în vârful "piramidei salariale".

Noi considerăm anormal ca în fiecare an salariaţii care "depind" în mare măsură de aceste sporuri sǎ-şi facǎ griji pentru o bunǎ parte din veniturile lor atunci când se "negociazǎ" un nou CCM sau atunci când printr-un act adiţional se suspendǎ anumite drepturi cuprinse în CCM. Astfel angajaţii au mereu teama că ramân doar cu ce este trecut în mod clar în CIM, adicǎ rǎmân în zona salariului minim cu implicaţii sociale semnificative, ajungând-se la situaţii în care unii colegi sǎ nu-şi poatǎ plǎti ratele la bǎnci.

De aceea, sindicatul nostru a susţinut întotdeauna reducerea cât se poate de mult a "dependenţei" de un CCM şi de "viziunile" celor care "negociazǎ". Retribuirea fiecǎrui salariat trebuie sǎ fie corespunzǎtor studiilor, experienţei, vechimii dar şi aportului adus de fiecare la bunul mers al societǎţii pentru ca fiecare salariat sǎ poatǎ sǎ-şi facǎ un plan financiar pe termen mediu şi sǎ nu depindǎ anual în mod semnificativ de aşazisele negocieri ale CCM-ului. Angajaţii trebuie să se bazeze pe un salariu mai mare corespunzător criteriilor menţionate iar ponderea sporurilor ce depind de CCM să se reducă.

În acest sens, luând în considerare efectele financiare negative pe care le-a avut asupra salariaţilor lipsa unui CCM în toamna trecutǎ, sindicatul nostru a propus conducerii ca în actele adiţionale ale fiecǎrui salariat sǎ fie trecute în mod explicit cel puţin la personalul de tură valoarea sporului pentru lucrul de sâmbǎta şi duminica. Legea nu interzice acest lucru şi totul depinde doar de voinţa angajatorului. Din pǎcate doar noi am vrut acest lucru care nu însemna o cheltuială salarială mai mare ci doar stabilitatea veniturilor pentru colegii care au program de tură.

Pe de altă parte, temerea noastrǎ cǎ anumite drepturi din CCM pot fi anulate "din condei", din pǎcate s-a confirmat doar la douǎ saptǎmâni de la semnarea actualului CCM prin semnarea "ca primarul" de cǎtre reprezentanţii salariaţilor a Actului Adiţional nr.1 prin care angajaţilor de la mai multe locuri de muncǎ li s-a anulat sporul de 3% obţinut cu greu în instanţǎ de cǎtre sindicate. Cu gândul la sǎrbǎtorile de iarnǎ pe niciunul din partenerii de dialog social nu a pǎrut sǎ îl deranjeze pierderea acestui spor de cǎtre o bunǎ parte din angajaţi deşi semnale au fost numeroase. Abia dupǎ insistenţele şi solicitarea noastrǎ scrisǎ, partenerii de dialog social au binevoit a se întalni într-o Comisie Paritarǎ pentru corectarea "erorii" dar nici pânǎ la acest moment nu avem varianta finalǎ înregistratǎ la ITM Bucureşti pentru a ne pronunţa dacǎ au fost efectuate corecţiile necesare.

Dupǎ semnarea CCM-ului o acţiune importantǎ care trebuia derulatǎ la nivelul societǎţtii a fost procesul de transfer a contribuţiilor de la angajator la angajat. Din pǎcate, lipsa de experienţǎ şi-a spus din nou cuvântul iar reprezentanţii salariaţilor nu au ştiut cum sǎ gestioneze acest proces de mutare a contribuţiilor întrucât nu au stabilit explicit modul în care se va aplica mǎsura impusǎ de lege privind transferul CAS şi CASS de la angajator la salariat cu termene clare de finalitate şi cu respectarea legalitǎţii acestui demers.

Deşi din luna noiembrie sindicatul nostru a atras atenţia asupra procesului de mutarea a contribuţiilor la salariat, iar pe parcursul derulǎrii lui am semnalat nereguli, nu am fost luaţi în considerare de niciunul din partenerii de dialog social. Toţi parcǎ au uitat de perioada neagrǎ din toamna trecutǎ (fǎrǎ CCM) şi nu au fǎcut absolut nimic pentru a reduce “dependenţa” de CCM ci din contrǎ, parcǎ au dorit “sǎ lege” şi mai mult salariaţii de acest contract colectiv modificabil oricând dupǎ cum o va cere “ïnteresul societǎţii”. De ce sǎ aibǎ angajaţii linişte şi siguranţa veniturilor când pot fi ţinuţi mereu “în suspans” ?

Din pǎcate, pânǎ acum, o parte din reprezentanţii salariaţilor nu au demonstrat cǎ urmaresc aplicarea drepturilor salariaţilor cuprinse în CCM-ul pe care tocmai l-au semnat şi nici nu au demonstrat cǎ sunt receptivi la sesizǎrile salariaţilor. Au început cu stângul şi continuǎ tot cu stângul, suferind parcǎ de un fel de autism în relaţia cu salariaţii care i-au mandatat sǎ le apere drepturile.

Sindicatul nostru a solicitat indexarea salariului de referinţǎ din CCM, sindicatul nostru a solicitat discuţii pe tema proiectului de buget pe anul 2018 şi tot sindicatul nostru a urmǎrit derularea procesului de mutare a contribuţiilor şi a solicitat întrunirea Comisie Paritare atunci când am sesizat riscul pierderii unor drepturi salariale. Tot noi am întreprins demersuri cǎtre conducere şi reprezentanţii salariaţilor pentru a modifica CCM-ul “proaspǎt semnat” dar care nu permitea acordarea de ajutoare sociale pentru victimele accidentului colectiv de muncǎ din 9 decembrie 2017 ci doar dupǎ data de 1 ianuarie 2018. De ce noi? Pentru cǎ unii din partenerii de dialog social nu ştiu sau nu pot sǎ apere drepturile salariaţilor care i-au împuternicit sau sǎ-i ajute atunci când au mare nevoie.

Referitor la acest capitol ţinem sǎ subliniem cǎ sindicatul nostru a ajutat membrii proprii de sindicat cu grave probleme medicale iar în anul 2017 am acordat nu mai puţin de 25 ajutoare sociale.

Sindicatul nostru a demonstrat cǎ îi pasǎ de drepturile salariaţilor iar prin demersurile noastre din care prezentǎm doar o parte dovedim acest lucru.

Cei interesaţi pot primi mai multe informaţii decât putem publica noi pe site.

  2018 01 Activitate sindicala.pdf