Necesitatea angajării de tineri specialişti

       Ȋntrucât ȋn ultimi ani politica de resurse umane nu a constat decât ȋn disponibilizări ȋn special din rândurile personalului tehnic, s-a ajuns ȋn prezent ȋn situaţia de a se pensiona şi ultimii specialişti pe care ȋi avem. Din păcate acum când trebuie implementat proiectul de trecere la televiziunea digitală, de care depinde viitorul societăţii, constatăm că majoritatea celor cu experienţă trebuie să iasă la pensie la sfârşitul acestui an iar ȋn locul acestora nu avem nimic. Situaţia cea mai gravă este la Sucursala Bucureşti la serviciile tehnice şi ȋn special la serviciul de radiodifuziune şi serviciul televiziune care aduc 85% din veniturile societăţii şi care rămân practic fără personal tehnic. Situatia nu este mai bună nici la sediul central la departamentul de broadcasting unde este nevoie acută de specialişti ȋn acest domeniu.

       Deoarece până ȋn prezent nu am constatat o politică coerentă de resurse umane, sindicatul nostru solicită expres conducerii SNR păstrarea specialiştilor ȋn special pe domeniile de radio şi televiziune până la finalizarea proiectului menţionat şi angajarea urgentă de personal tehnic tânăr care să facă schimbul de generaţii şi să poată ȋnvăţa meserie de la cei cu experienţă pe durata implementării proiectului de trecere la televiziunea digitală ȋnainte de pensionarea actualilor specialişti. Daca angajăm personal după pensionarea actualilor specialişti nu ştim de la cine vor ȋnvăţa meserie cei nou angajaţi, dacă nu se doreşte doreşte cumva ca punerea ȋn funcţiune şi mentenanţa ulterioară a echipamentelor să fie efectuată cu firme externe, transformând personalul nostru tehnic care mai ramane ȋn simpli spectatori lucru cu care sindicatul nostru nu poate fi de acord.

       De asemena si personalul tehnic care mai rămâne la statii este ȋmbătrânit şi considerăm că se impune angajarea urgentă de personal prioritar la la statiile cu deficit.

       Deşi statul acordă anumite facilităţi pentru societăţile care încadrează în muncă elevi și studenți pe timpul vacanțelor şi acestea beneficiază ȋn plus de un stimulent financiar lunar din partea statului, conducerea SNR nu a utilizat această facilitate pentru a face selecţia de personal tehnic.

       Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a stabilit ca angajarea poate fi pe perioada vacanțelor, iar ajutorul financiar se poate acorda, pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev și student căruia i s-a încheiat contract individual de muncă.

       Conform reglementărilor, de stimulentul financiar lunar vor beneficia doar angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți în baza:

 

  1. a) unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanței, încheiat în condițiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parțial;
    b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanței.

 

       Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar menționat, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu agenția pentru ocuparea forței de munca județeană, respectiv a municipiului București, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților.

       De altfel legislația ofera unele facilități și angajatorilor care încadrează în muncă tineri absolvenți, după cum se arată în Legea nr. 76/2002. Mai precis, cei care angajează absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, o subvenție ce diferă în funcție de studiile salariaților.

       Pe baza celor prezentate conducerea SNR ar fi putut ca pe durata vacanţei de vară a studenţilor să facă oferte către facultăţile de profil pentru angajarea pe o perioadă de 60 de zile conform legislaţiei a unui număr de studenţi din anii terminali din care apoi să se facă selecţia pentru cei care vor fi angajaţi definitiv ȋn locul colegilor noştrii care se vor pensiona, dar acest lucru nu s-a ȋntamplat.

       Din păcate nu sesizăm nici ȋn continuare o “politică de cadre” care să ţină cont de realităţile existente şi să asigure necesarul minim de specialişti care să poată asigura ȋn primul rând funcţionarea echipamentelor şi apoi să continue tradiţia acestei firme.

       Constatăm cu surprindere că după cele câteva etape de disponibilizări din anii anteriori şi care au vizat ȋn special personalul tehnic de la staţii, majoritatea angajărilor care s-au făcut ulterior au fost pe posturi care nu sunt tehnice de la sediul central sau al sucursalei. De asemena constatăm că deşi pentru specialiştii care ȋmplinesc vârsta legală de pensionare nu se face nicio prelungire, există totuşi persoane care deşi au ȋmplinit vârsta de pensionare lucrează ȋn continuare ȋn societate, bineȋnţeles nu ȋn sectorul tehnic. Poate că aceste persoane sunt utile prin experienţa pe care o au pe domeniul lor de activitate, dar nu ȋnţelegem de ce pentru unii se poate (posibil chiar cu contract pe durată nedeterminată) şi pentru alţii de care este imperios nevoie nu se poate.

        Sperăm ca măcar acum ȋn al 12-lea ceas conducerea SNR să ȋntreprindă ceva concret pentru rezolvarea situatiei prezentate. De altfel sindicatul nostru a solicitat o ȋntâlnire cu conducerea SNR pentru a discuta situaţia existentă şi a găsi soluţiile necesare.