De ce se implică persoane cu anumite funcţii în societate pentru a termina această acţiune până pe data de 14 când doar peste două zile, pe data de 16, sindicatul nostru are termen de constatare a reprezentativităţii? De unde atâta excesa de zel şi cine are interes ca viitorul CCM să nu fie semnat de un sindicat reprezentativ? Este incomod un sindicat reprezentativ sau anumite persoane au anumite interese personale?

Legea precizează clar şi fără dubii că situaţia firească şi normală este ca sindicatul reprezentativ să negocieze CCM-ul la nivel de unitate iar negocierea cu reprezentanţii salariaţilor este excepţia de la regulă. De ce acum când s-a realizat un sindicat reprezentativ, anumite persoane încearcă sa impună excepţia de la regulă împotriva unei majorităţi a salariaţilor care a hotărât să se strângă în jurul unui sindicat reprezentativ? Respectăm voinţa majorităţii sau impunem cu forţa voinţa unor persoane?

Referitor la zvonurile transmise salariaţilor că îşi vor pierde toate drepturile dacă nu semnează aceste tabele considerăm ca este o campanie de manipulare pe care o dezaprobăm categoric. După ce am reuşit cu ajutorul dumneavoastră stimaţi colegi să realizăm un sindicat reprezentativ, dorim oare acum prin semnarea acestor tabele “să ajutăm” acest sindicat reprezentativ să nu semneze viitorul CCM?

În cazul încălcării unor drepturi ale salariaţilor sau şi mai grav în cazul unui declin financiar al societăţii, salariaţii realizează că doar un sindicat reprezentativ care are personalitate juridică şi dispune de avocat, poate întreprinde măsurile specifice conferite de lege, inclusiv acţiuni în instanţă?

Cum de anumite persoane (care sunt de bună credinţă) implicate în strângerea acestor tabele nu realizează manipularea şi efectele negative a neimplicării unui sindicat reprezentativ la negocierea unui CCM şi efectele negative ulterioare acestui lucru?

Chiar nu observăm “indicaţiile” transmise pe anumite canale mediatice din partea unor persoane? Cât ne mai lăsăm manipulaţi?