Licitaţia pentru trecerea la televiziunea digitală

       Despre licitaţia achiziţionării de echipamente necesare trecerii la televiziunea digitală vă comunicăm următoarele:
       Potrivit fişei de date publicate pe siteul www.radiocom.ro la capitolul achiziţii, SNR a publicat anunţul de demarare a procedurii de achiziţii pentru proiectul "Echipamente de transport şi emisie semnal DVB-T2 din proiectul Implementarea reţelei naţionale de televiziune digitală terestră a multiplexului 1- Partea 1" cu termenul iniţial de 17.06.2015 şi amânat pe data de 02.07.2015. la solicitarea participanţilor.
     Anunţul se referă la : Echipamente, servicii şi lucrări conexe: Emiţătoare noi (inclusiv piese schimb, training, FAT, SAT), Sisteme radiante (adaptare antene existente şi antene noi), Echipamente SDH noi (inclusiv FAT, SAT, training), Soluţie transport IP(training, SAT), Echipamente Management site integrate ȋn management HE , C+M (shelter), Servicii integrare ȋntr-o reţea unitară.

     La capitolul cantitatea sau domeniul se precizează :

     Echipamente, servicii şi lucrări conexe astfel ȋncat să se asigure implementarea soluţiei tehnice integrate de transport şi monitorizare a semnalului de modulaţie DVB-T2 (transport pe reţea RR SDH şi pe reţea FO/DWDM/IP-MPLS, management şi monitorizare centrală şi ȋn amplasamente), implementarea soluţiei tehnice pentru emisie (emiţătoare şi antene) conform Planului de Frecvenţe proiectat de S.N.R. şi supus aprobării ANCOM, lucrări de C+M privind realizarea a 4 sheltere în amplasamente, costând ȋn :
- 118 emiţătoare şi retranslatoare DVB-T2 cu puteri cuprinse între 0,02 si 5kW;
- modificarea a 73 antene UHF existente pentru a corespunde cerinţelor ANCOM;
- antene UHF noi în 45 de amplasamente unde nu există sau nu se pot utiliza antenele UHF pentru transmisia analogică;
- echipamente necesare adaptării liniilor RR SDH STM1 de tip TruePoint 5200 pentru transportul şi distribuţia fluxului de capacitate STM1
- echipamente noi necesare asigurării distribuţiei semnalelor de modulaţie utilizând reţelele RR SDH
- echipamente de comunicaţii IP pentru transportul terestru a modulaţiei MUX-urilor, monitorizării modulaţiei şi managementul la 105 amplasamente DVBT2;
- echipamente de monitorizare modulaţie şi emisie DVB-T2 ȋn 150 amplasamente
- echipamente de rezervare automată MUX-uri modulaţie transportate prin reţeaua SDH şi reţeaua IP ȋn 59 amplasamente
- lucrări de C+M privind execuţia şi punerea pe poziţie ȋn amplasamente a 4 sheltere.
Valoarea estimată fară TVA: 101,594,615.00 RON

      De asemenea SNR a publicat şi anunţul de demarare a procedurii de achiziţii pentru proiectul "Implementarea reţelei naţionale de televiziune digitală terestră a multiplexului 1- Partea a II-a”
cu termenul de 17.06.2015.

      Acest anunţ se referă la: Lot 1 Headend, Lot 2 Transport SDH, Lot 3 Aparate de măsură şi Lot 4 Echipamente şi Servicii Electroalimentare

       La capitolul cantitatea sau domeniul se precizează :

       Lotul 1 - Reconfigurare şi extindere funcţională Headend DVB-T Herastrau pentru 1 MUX DVB-T2 cu 16 prog SD, EPG, inserţie date, sistem management pentru includerea emiţatoare site inclusiv verificare condiţie SFN, etc.; - Sistem billing pentru producători content inclus ȋn sistem management Headend.
Valoare estimată Lotul 1: 3.654.765 lei (fără TVA)
      Lotul 2 - Module pentru echiparea platformelor de procesare video de tip NetVx din staţiile de emisie deservite de reţeua RR SDH (59 locaţii) şi headend pentru extragerea MUX-ului DVB-T2 şi semnalelor TV simulcast; - Module necesare pentru inserţia a 2 programe TV codate MPEG-2 (pentru simulcast) ȋn fluxul STM-1 ce transportă MUX-ul DVB-T2.
Valoare estimată Lotul 2: 5.859.784lei (fără TVA)
     Lotul 3 -14 buc. analizoare portabile şi mobile de măsura, specifice DVB-T2.
Valoare estimată Lotul 3: 2.453.000 lei (fără TVA)
      Lotul 4 -5 buc. grupuri electrogene cu furniturile de electroalimentare; -4 buc. sisteme redresori; -4 buc. sisteme baterii.
Valoare estimată Lotul 4: 2.087.003 lei (fără TVA)
Valoarea totală estimată, fără TVA: 14.054.552 lei

        Mai multe amănunte găsiţi pe pagina oficială www.radiocom.ro la capitolul achiziţii.