Despre Legea nr. 94/2014 a voucherelor de vacanţă

       Potrivit  Legii nr. 94/2014 pentru aprobarea OUG nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă,   publicată ȋn Monitorul Oficial, Partea I, nr. 496 din 3 iulie 2014 şi care a intrat ȋn vigoare pe 6 iulie 2014,  tichetele de vacanţă acordate angajaţilor din sectorul privat şi bugetarilor se ȋnlocuiesc cu vouchere de vacanţă.
        Documentul respectiv stabileşte că angajatorii care ȋncadrează personal prin ȋncheierea unui contract individual de muncă, precum şi instituţiile publice, regiile autonome, societăţile la care statul este acţionar unic sau acţionar majoritar, societăţile şi companiile naţionale, care de asemenea, ȋncadrează personal prin ȋncheierea unui CIM, vor acorda salariaţilor vouchere de vacanţă ȋn limita unor sume reprezentând şase salarii de bază minime brute pe ţară.
        Trebuie precizat că acest plafon este unul maxim pe care credem ca puţine societăţi de stat sau cu capital majoritar de stat ȋl pot acorda salariaţilor.
        Teoretic, ȋn condiţiile ȋn care salariul minim brut pe ţară este de 1050 de lei din 1 iulie 2015, angajaţii vor putea primi vouchere de vacanţă de maximum 6.300 de lei. Deşi voucherele de vacanţă au ȋnlocuit vechile tichete ȋncă din 6 iulie, totuşi noile vouchere trebuiau să fie emise ȋn sistem online din 1 ianuarie 2015 numai de către Autoritatea Naţională pentru Turism, se menţionează ȋn OG nr. 8/2014, publicată ȋn Monitorul Oficial, Partea I, nr. 585 din 5 august 2014.
Normele de aplicare, adică Legea nr. 173/2015 privind acordarea voucherelor de vacanţă a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 1 iulie 2015 şi pot fi consultate de cei interesaţi.
Voucherele de vacanţă vor fi deductibile doar la calculul impozitului pe profit
         O noutate ȋn Legea nr. 94/2014 este faptul că abrogă dispoziţiile potrivit cărora angajatorii pot acorda tichete de vacanţă numai ȋn cazul ȋn care ȋn anul fiscal anterior au obţinut profit sau venit, după caz. Ȋn acelaşi timp, voucherele de vacanţă vor fi deductibile  doar la calculul impozitului pe profit, ȋn limita a  şase salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare angajat, pe un an calendaristic. Vechea legislaţie stabilea că tichetele de vacanţă sunt deductibile pentru angajator şi la calculul impozitului pe venit, nu doar la cel pentru impozitul pe profit, ȋnsă odată cu intrarea ȋn vigoare a noilor reglementări voucherele de vacanţă nu vor fi deductibile la calculul impozitului pe venit, ci doar la calculul impozitului pe profit, lucru care avantajeaza doar societăţile cu profit. 
        O alta modificare este faptul că dacă ȋn vechea variantă a legii, pentru salariat tichetele de vacanţă erau scutite de plata impozitului pe venituri şi a impozitelor sociale aferente, ȋnsă acest lucru nu este cuprins ȋn reglementările aplicabile din 6 iulie iar ȋn ceea ce priveşte sectorul public, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care statul este acţionar unic sau majoritar, precum şi regiile autonome pot acorda angajaţilor prime, cu ocazia plecării ȋn concediul de odihnă, numai sub forma de vouchere de vacanţă.
        Dacă ȋn varianta veche a legii la articolul 5.1. se spunea că angajatorul poate acorda vouchere (deci era opţional), ȋn varianta legii modificate s-a introdus paragraful 5.1.1. care spune că se acordă numai vouchere de vacanţa ȋn cazul societăţilor cu capital majoritar de stat cum este cazul SNR.
        Mai mult, ȋn sectorul public voucherele de vacanţă se vor acorda ȋn limita sumelor prevăzute cu această destinaţie ȋn bugetul de stat, sau, după caz, ȋn bugetele locale, pentru unităţile din domeniul bugetar, şi ȋn limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie ȋn bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat pentru celelalte categorii de angajatori. Cu alte cuvinte se pot acorda numai sumele care au fost cuprinse ȋn bugetul pe anul 2015 (dacă sunt).
        Un lucru foarte important de precizat . Conform legii, cei care vor primi vouchere de vacanţă nu vor mai beneficia de prima de vacanţă şi nici de bilete de odihnă, acordate ȋn baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.  Legislaţia ȋn vigoare prevede că salariaţii nu pot primi ȋn acleaşi timp şi tichete de vacanţă şi prime de vacanţă. Ȋn această situaţie totuşi se vor deconta bilete la tratament prevăzute ȋn CCM care nu intră sub incidenţa legii menţionate.
Ce ȋnseamnă de fapt voucherele de vacanţă ?
       Conform Legii nr. 94/2014, voucherele de vacanţă care trebuiau emise ȋn sistem online din 1 ianuarie 2015, de către Autoritatea Naţională pentru Turism vor fi valabile numai dacă vor avea ȋnscrise următoarele informaţii, care se regăseau şi pe tichetele de vacanţă:
emitentul şi datele sale de identificare;
valoarea nominală a voucherului de vacanţă;
angajatorul şi datele sale de identificare;
numele, prenumele şi codul numeric personal ale angajatului care este ȋn drept să utilizeze voucherul de vacanţă;
spaţiul destinat ȋnscrierii perioadei ȋn care a fost utilizat şi aplicării ştampilei unităţii afiliate;
interdicţia unităţii afiliate de a plăti diferenţa ȋn bani dintre valoarea voucherului de vacanţă şi valoarea pachetului de servicii către utilizatorii voucherelor de vacanţă;
perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanţă.
Voucherul de vacanţă va fi valabil pana la 31 decembrie a anului ȋn care a fost emis.
       Conform dispoziţiilor care se aplică din 6 iulie 2014, angajaţii vor putea achiziţiona cu voucherele de vacanţă pachete turistice, de la unităţi turistice autorizate de  Autoritatea Naţională pentru Turism, şi nu de către Ministerul Turismului, aşa cum se ȋntâmpla anterior intrării ȋn vigoare a noilor prevederi.
       Totodată, comisionul maxim perceput de agenţiile de turism nu va putea depăşi 10% din valoarea pachetului de servicii oferit, lucru care era prevăzut şi ȋn vechea legislaţie şi de asemenea, ȋn noul act normativ se menţionează că nu se va acorda rest de bani la voucherul de vacanţă, ȋn caz contrar fapta constituind contravenţie şi fiind sancţionată cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei (lucru cuprins şi ȋn legislaţia anterioară).