Discuţiile cu echipa de negociere a SNR au fost dificile iar răspunsul primit frecvent la majoritatea solicitărilor noastre care au privit drepturi de natură salarială a fost acela că nu este aprobat Bugetul de Stat pe anul 2020 şi nu se pot angaja cheltuieli suplimentare faţă de cele existente în lipsa acestui buget. Dorim să subliniem că la aproape orice solicitare a noastră care a implicat o sumă oricât de mică de bani, răspunsul a fost invariabil ….NU!

În aceste condiţii, cu greu s-au obţinut totuşi câteva beneficii pe care le găsiţi enumerate în comunicatul conducerii SNR care a fost transmis pe reţeaua internă a societăţii,  dar cel mai important lucru, este faptul că odată semnat CCM-ul, negocierile nu s-au blocat timp de doi ani ci vor continua în perioada imediat următoare datorită semnarii cu  mare greutate a două protocoale care permit continuarea discuţiilor, protocoale care au fost transmise pe reţeaua internă a societăţii împreună cu comunicatul sindicatului nostru.  

Prin redactarea primului protocol sindicatul nostru a insistat ca solicitările care nu au fost aprobate în timpul acestor negocieri de CCM deoarece aveau o implicare fnanciară, să fie rediscutate în termen de 15 zile de la adoptarea Legii Bugetului de Stat pe anul 2020. De asemenea o altă problemă cu implicaţii financiare pe care am dorit să o cupridem în acest protocol a fost şi necesitatea corectării unor anomalii din actualul sistem de salarizare inclusiv celebra Anexă nr, 9 cu grila de salarizare. Trebuie subliniat că SNR are obligaţia legală ca în termen de 45 zile de la adoptarea Legii Bugetului de Stat pe anul 2020 să trimită spre aprobare propriul buget pe anul 2020 şi atunci termenul solicitat de noi se încadrează tocmai în această perioadă de întocmire a bugetului SNR, când sperăm noi, să facem anumite corecţii benefice.

Necesitatea realizării celui de al doilea protocol a pornit de la actuala criză de personal de la anumite locuri de muncă, în special de la unele statii de emisie unde nu mai există personal suficient pentru a asigura programul de tură. Această criză, în opinia noastră, se va accentua prin plecările la pensie şi dacă nu se iau de urgenţă măsuri exista riscul major ca în anumite locuri de muncă să apară blocaje în activitatea curentă datorită în principal lipsei de personal tehnic.

Întocmirea acestui protocol se impunea datorită lipsei unei strategii de resurse umane în SNR şi a devenit urgentă datorită unei adrese transmise de la sediul central către directorii de sucursale prin care s-a solicitat o situaţie cu ce fac oamenii de la tură şi de la serviciile de intervenţie după ora 16 şi în zilelel de weekend. Sindicatul nostru a reacţionat imediat la această adresă şi la acest mod de abordare prin care cineva îşi închipuie că toată treaba în această societate se face doar până la ora 16, iar dupa această oră sau în weekend, probabil nu se mai justifică plata salariaţilor.

Sindicatul nostru a avut o întâlnire cu conducerea societăţii şi ni s-a reproşat faptul că nu înţelegem noi despre ce este vorba şi că obstrucţionăm activitatea de “culegere de informaţii” a conducerii.  Această activitate de “culegere de informaţii” a continuat şi după întâlnirea noastră cu conducerea societăţii, prin intermediul serviciiilor tehnice, a serviciului exploatare şi a serviciului resurse umane, dupa care conducerea societăţii având toate informaţiile deja strânse, a transmis o altă adresă prin care se precizează că este vorba doar de CIIZ-uri şi serviciile de intervenţie şi s-a început sa strângerea de date şi de la aceste locuri de muncă, chipurile spre binele salariaţilor! De altfel în timpul acestor negocieri a CCM-ului ni s-a reproşat că nu transmitem corect mesajul societăţii către salariati şi atunci pentru a nu mai exista interpretări, am solicitat reprezentanţilor societăţii să efectueze împreună cu reprezentanţii sindicatului nostru vizite în teritoriu la mai multe staţii pentru a lua cunoştiinţă de realităţile existente şi a transmite mesajul dorit către salariaţi.

Am insistat ca acest lucru să fie consemnat în procesul verbal de negociere şi ne-am exprimat îndoiala că anumite persoane din sediul central au fost în ultimii ani într-o staţie a societăţii pentru avede la faţa locului cum este de fapt realitatea, dar mai ales ne-am exprimat îndoiala că în ultimii ani cineva “de sus” a discutat direct cu salariaţii din aceste staţii pentru a afla problemele lor.

Din păcate au tot plecat specialişti din sistem, nu s-a pus nimic în loc şi s-a ajuns într-un moment în care trebuiesc luate de urgenţă măsuri deoarece tinerii specialişti nu vin pe actualul nivel de salarizare iar încadrarea lor pe un nivel superior de salarizare nedreptăţeste actualii colegi care au rămas la un nivel foarte redus de salarizare şi au fost ajunşi din urmă de salariul minim pe economie.

Constatăm cu regret că “strângerea şurubului” la actualii salariaţi este singura metodă de a redresa societatea, lucru inacceptabil în opinia noastră şi  “din întâmplare” această “strângere a şurubului”, se resimte cel mai mult la salariaţii cu salariul de încadrare mai mic.

În aceste condiţii, dacă lucrurile vor evolua tot în acest ritm este necesar ca noi salariaţii să ne implicăm şi de aceea vă rugăm stimaţi colegi să ne trimiteţi propuneri pentru temele din cele doua protocoale, ţinând cont de legislaţie dar mai ales de constrângerile financiare care nu permit depăşirea bugetului alocat. Vă rugăm să ne transmiteţi propuneri realiste şi realizabile, care să precizeze concret articolul sau anexa din CCM-ul actual şi modificarea solicitată.

Sindicatul nostru a dorit ca discuţiile referitoare la drepturile şi situaţia salariaţilor să continue şi după încheierea oficială a negocierilor, fără a avea grija lipsei unui CCM, pentru că în opinia noastră, resursa umană este cel mai important lucru al societăţii.

Noi dorim ca lucrurile să se schimbe în bine pentru societate şi implicit pentru salariaţi dar pentru ca acest lucru să se întâmple este necesar să ne implicăm toţi, nu doar o parte din salariaţi şi de aceea făcem apel cu această ocazie să se implice alături de noi şi salariaţii dintr-o anumită sucursală care până acum au asteptat nu ştim ce.