Dorim pe această cale să facem publică intenţia SNR de a organiza concurs pentru ocuparea unor posturi vacante la unele din staţiile de emisie radio şi televiziune după cum urmează :

Staţia Tv şi Fm Cozia          (muntele Cozia, Judeţul Valcea)  1 inginer

 Staţia AM şi Us Bod            (localitatea Bod, Judeţul Braşov)  1 inginer

Staţia AM şi Us Herăstrău  (Municipiul Bucureşti, sector 1)    1 inginer

Staţia AM şi Us Tâncabeşti (localitatea Tâncabeşti, Judeţul Ilfov)      1 inginer

Staţia AM şi Us Ion Corvin (localitatea Ion Corvin, Judeţul Constanţa)        1 technician

 

Documentele necesare pentru ȋnscrierea la concurs sunt următoarele:

- Cererea de ȋnscriere la concurs/ scrisoarea de intenţie;

- Copia actului de identitate;

- Copia carnetului de muncă( cu inregistrările efectuate până la data de 01.01.2011), adeverinţe care atestă indeplinirea condiţiilor de experienţă, unde este cazul;

- Copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor de studii prevăzute ȋn condiţiile specifice de participare;

- Cazier juridic valabil la data susţinerii concursului;

- Certificat medical / adeverinţă medicală care atestă starea corespunzatoare de sănătate , eliberată cu cel mult o lună anterior derulării concursului;

- Curriculum vitae, model European, conformHG nr. 1021/2004, semnat;

- Memoriu de activitate, pentru cei cu experienţă ȋn domeniu.

 

Condiţii de participare

- Studii superioare de specialitate ȋn domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor sau studenţi ȋn anii terminali / Studii medii de specialitate ȋn domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor;

- Experienţa ȋn domeniul electronicii constituie un avantaj;

- Cunoştiinţe teoretice ȋn domeniul echipamentelor de emisie, al antenelor şi sistemelor de antene  tip broadcast;

- Cunoaşterea sistemului de operare Windows, Mocrosoft Office;

- Noţiuni de programare calculator : Java, C++, etc.

- Cunoaştere limba engleză la nivel mediu.

 

Pentru tematica detaliată, data susţinerii concursului şi alte detalii cei interesaţi se pot interesa la

Compartimentul Resurse Umane telefon 031.500.3162 sau email aurora.mihalache@radiocom.ro

Precizăm că toate posturile scoase la concurs implică activitate continuă (24/24 ore si 7/7 zile ) deci muncă ȋn ture şi presupune supravegherea şi asigurarea funcţionării echipamentelor de emisie radio şi televiziune şi a echipamentelor auxiliare (sisteme de antene, linii de modulaţie, sisteme de electroalimentare, etc).