- CCM-ul aşa cum am precizat şi în comunicatul transmis pe reţeaua internă a societăţii nu este bătut în cuie ci dorin să fie permanent supus îmbunătăţirii şi aşteptăm propuneri concrete de la dumneavoastră pe adresa noastră de email sau telefonic, referitor la temele din cele două protocoale încheiate;

 - deoarece de la articolul 165 din CCM-ul nou s-a schimbat numerotarea articolelor, aflaţi sub presiunea timpului, nu s-a reactualizat conţinutul articolelor care fac referire la numerele de la 165 în sus (care se vor lua în considerare cu o cifră mai puţin), astfel încât varianta corectată în Comisia Paritară din data de 18.12.2019 este următoarea:

La art. 5 (1) d             - în loc de art. 227 se va citi art. 226

La art. 46 (5)              - în loc de art. 211 se va citi art. 210

La art. 49 (4)              - în loc de art. 174 alin. 5 se va citi art. 173 alin. 5

La art. 68 (1)              - în loc de art. 217 se va citi art. 216

La art. 77 (2)              - în loc de art. 196 alin. 2 se va citi art. 195 alin. 2

La art. 115                  - în loc de art. 209 alin. 1 se va citi art. 208 alin. 1

La art. 168 (1) i          - în loc de art. 174 alin. 3-5 se va citi art. 173 alin. 3-5

La art. 195 (3)           - în loc de art. 168, art. 169 şi art. 170 (1) se va citi art. 167, art. 168 şi art. 169 (1)

La art. 205                  - în loc de art. 204 şi art. 205 se va citi art. 203 şi art. 204

La art. 212 (4)            - în loc de art. 214 alin 1 lit a se va citi art. 213 alin 1 lit a

La art. 222 (3)            - în loc de art. 224 se va citi art. 223

 

 - ca demersuri sindicale, enumerăm:

- am solicitat în scris o întrevedere cu domnul Ministru al Ministerului Transporturilor pentru a cunoaşte strategia Ministerului referitoare la SNR;

- am solicitat o întrevedere cu conducerea SNR pentru a discuta despre situaţia echipamentelor de protecţie şi despre aplicarea legislaţiei referitoare

  la protecţia muncii în cadrul Societăţii;

- am solicitat în scris Consiliului de Administraţie al SNR participarea sindicatului nostru la aceste şedinţe;

- am solicitat în scris conducerii SNR modificarea articolului din CCM cu decontarea transportului (pentru locurile de munca din Anexa 7a) în prima

  Comisie Paritară;

- în prima Comisie Paritară repunem în discuţie reactualizarea sumelor pentru alocaţiile de hrană la staţiile de altitudine;

- s-a deschis proces în instanţă pentru sumele refuzate la plată de către Conducerea SNR pentru cele două luni de lipsă CCM din anul 2017;

- au fost stabiliţi reprezentanţii Sindicatului SNR (conform prevederilor din CCM) în comisiile CSSM, la nivel central şi la nivelul tuturor Sucursalelor.