• am solicitat conducerii SNR prin adresa nr. 301/1559/17.02.2017 să ne prezinte măsurile întreprinse pentru recuperarea sumelor consemnate ca prejudiciu în raportul Curţii de Conturi întocmit cu ocazia controlului efectuat recent la SNR ;

 

vezi adresa : Adresa catre SNR 17 02 2017 prejudiciu.pdf

 

  • am solicitat conducerii SNR prin adresa nr. 301/1560/17.02.2017 să fim consultaţi şi informaţi referitor la întocmirea propunerii de buget pe anul 2017 ;

    

vezi adresa : Adresa catre SNR 17 02 2017 buget.pdf

 

  • întrucat situaţia parcului auto este critică la sucursala Bucureşti, am solicitat conducerii SNR prin adresa nr. 301/1976/28.02.2017 clarificări pe aceasta temă.

 

vezi adresa : Adresa catre SNR 28 02 2017 parc auto.pdf

 

  • ca urmare a faptului că SLNR a încheiat cu conducerea SNR Actul Adiţional nr. 5 prin care se suspendă până la data de 31 mai 2017 prevederile art. 190 (3) referitoare la salariul minim pe societate, am solicitat ITM Bucureşti prin adresa nr. 13849/28.02.2017 să nu înregistreze acest Act Adiţional ;

 

vezi adresa : Adresa catre ITM 28 02 2017 Act Ad 5.pdf

 

  • ca urmare a situaţiei financiare dezastruoase a SNR am transmis adresa nr. 773/28.02.2017 către Ministrul Comunicaţiilor în care am solicitat o întrevedere pentru a discuta problemele ce trebuiesc rezolvate urgent în perioada următoare ;

 

vezi adresa : Adresa catre MCSI 28 02 2017 discutii.pdf

 

  • am avut o întrevedere cu conducerea SNR în care am discutat despre problemele enumerate în adresele anterioare, dar fără a primi răspunsuri concrete şi termene de rezolvare a acestora ;

    

  • în ultimele luni a fost o creştere alarmantă a numarului de operaţii pentru boli grave ale unora din membrii noştrii de sindicat şi am acordat în limita fondurilor colectate, mai multe ajutoare sociale de 1000 lei .