#Reset

       Stimaţi colegi, constatăm ca şi dumneavoastră că situaţia financiară a ȋntreprinderii nu evolueaza aşa cum ar trebui şi acest lucru crează ȋngrijorare ȋn randul angajaţilor care sunt oricum nemulţumiţi de condiţiile de muncă şi de restrângerea unor drepturi salariale.

        Şi acum ca ȋntotdeauna preţul pentru această situaţie trebuie plătit tot de angajaţi, cărora trebuie să li se mai reducă dacă este posibil din drepturile existente ȋn CCM. Nu se pomeneşte nimic de managementul defectuos, de ȋntârzierea nejustificat de mare a implementării televiziunii digitale şi de cei vinovaţi pentru actuala situaţie economică. Cu toate că ȋn ultimii ani au fost disponibilizaţi foarte mulţi angajaţi ȋn special din partea tehnică, situaţia nu s-a ȋmbunătăţit ci chiar s-a ȋnrăutăţit, ceea ce ȋnseamnă că nu salariaţii au fost de vină pentru rezultatele financiare nefavorabile ale ȋntreprinderii ci strategia conducerii. Deşi conducerea SNR s-a tot schimbat ȋn ultimii ani  rezultatle financiare pozitive au ȋntârziat să apară. Niciunul din directorii generali ai SNR din ultimii ani nu a facut o analiză corectă a situaţiei financiare şi nu a avut o strategie de dezvoltare şi diversificare a portofoliului de servicii cel puţin pe termen mediu pe care să o prezinte angajaţilor care sunt direct interesaţi de viitorul locurilor de muncă. Daca au fost analize, acestea au fost ȋn spatele uşilor ȋnchise şi nu au fost prezentate salariaţilor, cel puţin la modul general dacă cifrele concrete sunt secrete.

       De curând a fost trimis un comunicat de către conducerea SNR către mai multe persoane cu funcţii de conducere atât de la sediul central cât şi de la sucursale prin care se solicită propuneri de reducere a costurilor care vor fi analizate la centru de către o echipă a carei componenţă nu o cunoaştem. Iniţiativa, la prima vedere pare democratică dar avem suspiciuni că este doar o manevră de imagine a conducerii care astfel se poate scuza atunci când va lua anumite masuri nepopulare că a consultat şi angajaţii. Ca argument dorim să vă informam că sindicatul nostru  ȋn ultima perioadă a facut ȋn scris demersuri şi chiar reveniri la aceste demersuri atât la conducerea SNR cât şi la conducerea sucursalei Bucureşti pentru a ni se prezenta anumite situaţii financiare concrete şi am solicitat ȋntâlniri pentru a discuta concret pe cifre şi capitole din buget ce costuri pot sau trebuiesc reduse, dar nu am primit niciun răspuns. Pentru a propune ce costuri trebuiesc reduse, aşa cum se cere ȋn adresa menţionată, ȋn primul rând trebuie cunoscută situaţia la zi a acestora pentru a spune exact că la capitolul cutare se poate reduce suma cu atât, la capitolul cutare cu atât, la celalat capitol nu se poate,etc. Atâta timp cât conducerea refuză să dicute concret pe cifre cu reprezentanţilor aleşi ai salariaţilor atunci se pune problema credibilităţii acestui demers de consultare a angajaţilor.

       Ȋntrucât situaţia reducerii costurilor interesează pe toţi angajaţii indiferent de apartenenţa acestora la un sindicat sau nu propunem conducerii SNR convocarea tuturor angajaţilor care doresc şi pot să vină ȋn amfiteatrul societăţii unde să fie discutate deschis şi la obiect problemele actuale şi unde fiecare angajat să poată pune ȋntrebări la care să primească răspunsuri concrete. Metoda comunicatelor unilaterale (de la conducere către salariaţi) şi a discuţiilor doar cu anumite persoane ȋn cadrul unor comisii  ȋn spatele uşilor ȋnchise nu este ȋn niciun caz democratică şi dovedeşte lipsa totală de transparenţă. Considerăm că nevoie de altă abordare la nivelul conducerii centrale ȋn privinţa dialogului cu toţi angajaţii mai ales in situaţii de criză şi mai ales este necesară ȋntocmirea unei strategii cel puţin pe termen mediu pentru a şti ȋncotro ne ȋndreptăm.  

       Ȋn final dorim să precizăm că sindicatul nostru va face propuneri concrete de reducere a costurilor pe care doreşte să le discute direct cu factorii de decizie şi nu doar să trimită unilateral către conducere, propuneri scrise pe care nu ştim dacă sau cine le va citi şi cu ce rezultate.

       Centralizarea excesivă a deciziilor şi a fondurilor financiare la sediul central fără consultarea ȋntotdeauna a “celor din teritoriu” credem că este principala cauză  a situaţie actuale şi considerăm că este nevoie de o schimbare ȋn sensul descentralizării anumitor atribuţii şi fonduri financiare către sucursale.