Ȋntâlnire a membrilor Biroului Operativ cu conducerea SNR

 

    Ȋn data de 18.08.2015 la sediul SNR a avut loc o ȋntâlnire a membrilor Biroului Operativ cu conducerea SNR unde s-au discutat următoarele probleme:

- situaţia derulării programului de trecere la televiziunea digitală;
- o analiză financiară a ȋncasărilor de la SRTv ca urmare a opririi emitatoarelor Tv
analogice;
- strategia de asigurare a drepturilor salariale ȋn perioada următoare pâna la punerea ȋn
funcţiune a noilor emiţători de televiziune digitală;
- situaţia contractelor cu Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română
de Televiziune şi a plăţilor efectuate de acestea către SNR;
- situaţia negocierii tarifelor cu SRTv pentru emisia ȋn format digital ;
- situaţia acordării echipamentelor de lucru şi protecţie (sumele cheltuite la nivel central
şi la nivelul sucursalei Bucureşti);
- bugetul de venituri şi cheltueli aprobat la nivelul SNR şi la nivelul sucursalei Bucureşti;
- situaţia fondului pentru cheltuieli sociale (suma alocată la nivel central, suma alocată
sucursalei Bucureşti şi suma cheltuită până ȋn prezent);
- clarificări referitoare la unele prevederi din ultimul act adiţional la CIM.

    Din motive evidente, nu putem face publice informaţiile primite ȋn cadrul acestor discuţii, dar colegii interesaţi care doresc amănunte pot contacta telefonic membrii Biroului Operativ.