Nu dorim să comentăm strategia adoptată de SLNRC la acestei negocieri, care a jucat "la două capete", reprezentativitate sindicat şi reprezentanţi ai salariaţilor, iar în final nu a ieşit nicio "variantă câştigătoare". Dacă SLNRC ar fi dat curs invitaţiei conducerii SNR de anul trecut de a semna CCM-ul pe o durată de doi ani nu am fi fost în această situaţie neplacută şi stresantă pentru toţi salariaţii de a nu avea un CCM şi de a se pierde anumite drepturi salariale.

Referitor la zvonurile lansate de "prieteni", dorim să subliniem şi pe această cale că nu am împiedicat în niciun fel această activitate de alegere a reprezentanţilor salariaţlor şi fiecare membru de sindicat al nostru a ales cum i-a dictat conştiinţa sau ..... poate alte persoane, dar nu noi liderii.

Pentru a clarifica lucrurile, trebuie să subliniem că primul comitet de iniţiativă a trecut pe lista cu propuneri de reprezentanţi ai salariaţilor şi doi lideri din partea sindicatului nostru, alături de liderii de la SLNRC.

După ce am solicitat clarificări de la iniţiatori şi ni s-a comunicat că dacă vom fi aleşi, vom semna doar pentru o prelungire de 1-2 luni până ce SLNRC îşi va lua reprezentativitatea, am refuzat să fim "folosiţi" şi apoi daţi la o parte. În plus nu ar fi fost nici moral şi nici legal din punctul nostru de vedere ca tot liderii de sindicat să fie şi reprezentanţi ai salariaţilor şi am dorit să fie alese alte persoane decât noi, liderii.

Dacă se dorea o colaborare de durată, prin reprezentanţii propuşi de noi, am fi fost împreună la masa negocierilor şi se semna un nou CCM, nu doar o prelungire până ce îşi rezolvau ei problemele. Prin renunţarea noastră ca lideri de sindicat, am dovedit că noi am pus mai presus interesele colegilor, nu interesul nostru personal şi am lăsat cale liberă colegilor de la SLNRC de a semna un CCM. Acest lucru nu s-a întâmplat, pentru că oamenii probabil doresc o schimbare şi nu au acordat suficiente voturi persoanelor autopropuse, chiar în urma unei acţiuni "concertate" de obţinere a voturilor.

 Ajunsi în această "fundatură", pentru a rezolva parţial situaţia, sindicatul nostru a depus, vineri 08.09.2017 (la prima oră) la conducerea SNR o colicitare bazată pe articolul 153 din Legea Dialogului Social, de a semna un acord cadru pentru acordarea unor drepturi salariale membrilor sindicatului nostru. Aceste drepturi dorim a fi chiar cele cuprinse în ultimul CCM dar care nu mai sunt valabile de la încetarea valabilităţii acestuia. 

În aceeaşi zi cu depunerea documentului menţionat, a avut loc o întâlnire între conducerea SNR şi reprezentanţii tuturor sindicatelor (inclusiv sindicatul nostru), ocazie cu care fiecare parte prezentă la discuţii şi-a precizat punctul de vedere. Conducerea SNR a pus în discuţie solicitarea noastră şi a luat act de solicitările celorlalte sindicate. 

În final şi celelalte sindicate au solicitat în această şedinţă aplicarea articolului de lege menţionat, rămânând ca la începutul săptămânii viitoare, conducerea SNR după ce va analiza aspectul juridic să ne transmită un răspuns. Din păcate, trebuie să subliniem că prevederile din acest acord cadru (dacă se va semna) va produce efecte numai asupra membrilor din sindicatul care a încheiat acest acord. Deci pentru a cuprinde cât mai multe persoane, fiecare din cele 5 sindicate existente va trebui să semneze acest acord valabil numai pentru membrii proprii de sindicat. 

S-a convenit între toate părţile prezente la discuţii că acest document va avea o perioadă clar definită (2 – 3) luni, timp în care se va organiza alegerea reprezentanţilor salariaţilor. 

Reprezentanţii sindicatului nostru împreună cu reprezentanţii celorlalte sindicate prezente am stabilit de comun acord să ne unim forţele şi să spriinim demersul de alegere a unor reprezentanţi ai salariaţilor în cel mai scurt timp posibil, pentru a avea un CCM şi a nu prejudicia interesele colegilor care nu sunt membrii de sindicat. 

Din păcate, deşi in naivitatea noastră am crezut că ne vom uni forţele pentru depăşirea acestei situaţii, nici nu a trecut o zi de la această întâlnire între liderii de sindicat şi am aflat cu surprindere că au apărut "iniţiative" dintr-o "anumită parte" a mişcării sindicale.Fără cuvinte ! 

Analizând ceea ce s-a întâmplat şi situaţia în care s-a ajuns se impune ca toţi liderii de sindicat să facă un pas în spate şi să lase alte persoane să negocieze un nou CCM în calitate de reprezentanţi ai salariaţilor.

Gata cu aranjamentele, "sforăriile" şi "numirea pe viaţă" a unor persoane. Nimeni nu este de neânlocuit şi este nevoie de persoane noi pentru ca salariaţii să îşi dea votul în număr suficient de mare pentru ca persoanele propuse, să fie validate ca reprezentanţi ai salariaţilor.

În urma acestei ultime "campanii electorale" lipsită de fair-play după părerea noastră, se pot trage câteva concluzii deloc plăcute :

  • privind la "succesurile" din ultimii ani este "cronică" dorinţa unor persoane de a fi mereu "la vârf " lucru care ne face să ne punem întrebarea daca nu cumva sunt şi alte motivaţii decât cele declarate public ;

  • s-a dus o campanie agresivă de dezinformare şi agitare a oamenilor de către diverse persoane (uneori chiar şefi) în scopul de a-i determina să semneze acele liste cu liderii autopropuşi pentru că "altfel va fi dezastru" ;

  • a surpins în mod neplăcut lipsa cunoaşterii legislaţiei şi propagarea unor zvonuri fără temei legal de către persoane de la care erau alte aştepări ;

  • s-a observat dorinţa de schimbare a multor colegi dar au fost în acelaşi timp şi multe situaţii, în care salariatii au avut frica de a face altfel decat "s-a transmis" ;

  • scopul principal al acestei "campanii" pare că a fost alegerea persoanelor şi nu mandatul acestora, care nu a fost  precizat ;

  • s-a constatat cu părere de rău că nici unul din actorii principali nu recunoaşte şi nu îşi asumă acest eşec ;

  • constatăm cu regret că se duce o campanie murdară de dezinformare şi răspândire de ştiri false la adresa sindicatului nostru ceea ce ne face să tragem concluzia că anumite persoane nu doresc unificarea mişcării sindicale ;

  • a fost un test bun pentru evidenţierea oamenilor cu morală şi principii sănătoase dar şi pentru evidenţierea laşităţii şi duplicităţii altora ;

Abordând şi un aspect concret, vă prezentăm în rezumat, drepturile care rămân şi cele care se modifică sau dispar în urma încetării valabilităţii CCM-ului. 

Drepturi salariale cuprinse în legislaţie, identice cu cele din CCM şi care nu se modifică :

  • spor de noapte – 25%, conform art. 126.b din Codul Muncii ; 

Drepturi salariale care nu sunt cuprinse în legislaţie dar care nu se pierd întrucât sunt trecute în Contractul Individual de Muncă sau în Actele Adiţionale :

  • salariul de bază ;

  • spor vechime în muncă ;

  • spor vechime în sector ;

  • diverse sporuri (gestionar, câmp electromagnetic, izolare, etc) ;

Alte drepturi care se acorda chiar în lipsa CCM :

  • tichetele de masă - Legea nr. 218/2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă precizează că acestea se acordă în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii, deci dacă au fost prinse în buget şi aprobate se vor acorda, în plus existând şi contract cu firma furnizoare de tichete de masă ;

  • voucherele de vacanţă - modul de acordare este stabilit de OUG 46/2017 ;

Drepturi salariale cuprinse în legislaţie dar diferite de cuantumul din CCM şi care se modifică :

  • diurna – 17 lei, conform art. 1 din Ordinul MFP nr. 60/2015, care completează Hotărârea Guvernului României nr. 1860/2006 ;

  • spor de muncă suplimentară (inclusiv sâmbăta şi duminica) – 75% din salariul de bază conform art. 122 alin. 1 din Codul muncii.

  • Observaţie – pentru zilele de repaus săptămânal acordate cumulat, după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile calendaristice se aplică art. 137 coroborat cu art. 123 din Legea 53/2003 ;

Drepturi salariale care nu sunt cuprinse în legislaţie şi care se pierd în lipsa CCM :

  • ajutoare sociale (naştere, deces, boală, etc.) ;

  • prime (de pensionare, jubiliare) ;

  • decontare bilete tratament ;

  • salarii compensatorii în caz de disponibilizări ;

  • decontare transport la locul de muncă ; 

Din păcate, legislaţia muncii în vigoare, a "pierdut pe drum" multe din drepturile salariaţilor iar spre exemplu, acum nu mai prevede acordarea nici măcar a sporului de vechime aşa cum era prevăzut în fostul CCM ca să nu mai vorbim de celelalte drepturi specifice doar unui Contract Colectiv de Muncă.

În final, insistăm în continuare pentru unificarea mişcării sindicale dar şi pentru implicarea în această mişcare sindicală a colegilor care până acum nu au fost interesaţi de acest aspect. Subliniem că, fără sindicate este foarte, foarte greu de ales reprezentanţii salariaţilor care de altfel au "puteri reduse" şi nu pot desfăşura acţiuni specifice sindicatelelor.