La Art. I. punctul 1.2. din această ordonanţă se precizează :

        „(2) Instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (î) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum şi operatorii economici, astfel cum sunt definiţi de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administraţiv-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, în perioada 1 iulie 2017—30 noiembrie 2018, o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat".

        La o primă lectură a textului, aceste vouchere se adresează salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii :

- instituțiile publice și autoritățile de la nivel central, (Parlament, Administrația Prezidențială, ministere, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea/coordonarea acestora, potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice);

- instituțiile publice și autoritățile de la nivel local, (comunele, orașele, municipiile, sectoarele municipiului București, județele, municipiul București, instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale);

- în cadrul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin o participație majoritară, adică, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, e vorba de regiile autonome de stat și de societățile și companiile naționale sau înființate la nivel local.

       La acest ultim punct se încadreaza si societatea noastră, statul fiind unicul acţionar.

       Revenind la articolul anterior, în conţinutul acestuia se precizează că operatorul economic : "acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, în perioada 1 iulie 2017—30 noiembrie 2018, o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat".

        Practic, dacă există bani în bugetul instituției respective (dedicaţi acestui scop), ei pot fi folosiți pentru acordarea voucherelor de vacanţă. De aici se deduce că nu toți cei prevăzuţi în lege vor putea primi vouchere, mai ales anul acesta când marea majoritate a instituţiilor nu au avut cuprinse în buget sume pentru voucherele de vacanţă.

       În forma legii pusă inițial în dezbatere, acordarea voucherelor vacanță era prevăzută ca o obligație, iar banii s-ar fi acordat anual (adică o indemnizație anul acesta, una anul următor), dar această condiţie nu mai este prezentă în actul recent adoptat, iar angajatorii sunt cei care stabilesc când acordă banii de vacanță "în perioada 1 iulie 2017—30 noiembrie 2018" aşa cum reiese din articolul de mai sus.

       Acest lucru înseamnă că angajatorii pot acorda nu neapărat anul acesta voucherele de vacanta, ci anul viitor, spre exemplu, deoarece acest articol de lege precizează că în perioada 1 iulie 2017—30 noiembrie 2018 se va acorda "o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere".

        De asemenea la Art. I. punctul 1.2. se precizează :

       "În limita resurselor bugetare, angajatorul stabileşte, în condițiile alin. (2), când acordă voucherele de vacanţă, de comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz".

       Cu alte cuvinte, legea permite angajatorului să decidă când acordă aceste vouchere (anul acesta sau anul viitor) pentru că angajatorului i s-a lăsat portiţa "in limita resurselor bugetare" chiar dacă pentru a da bine la angajaţi se spune că decizia se va lua "de comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite" .

       Ţinând cont că această ordonanţă prevede aşa cum am precizat anterior că :"în perioada 1 iulie 2017—30 noiembrie 2018" se va acorda "o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat" nu este clar dacă anul acesta pot acorda o sumă de 450 lei de exemplu iar anul viitor restul de 1000 lei, pentru ca în total să fie 1450 lei.

        În mod cert sunt necesare clarificări şi discuţii cu "organizaţiile sindicale legal constituite" aşa cum prevede această ordonanţă, iar fiecare parte în mod firesc va avea o anumită interpretare a legii.

       Teoretic trebuie să precizăm că legea prevede la Art. I. punctul 1.4. :

       "Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaţilor sub formă de vouchere de vacanţă de către alţi angajatori decât cei prevăzuţi la alin. (2) reprezintă contravaloarea a maximum şase salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel stabilit în condiţiile legii ."

       Dar acest nivel maxim probabil că va fi acordat de alţi angajatori decât cei din categoria de mai sus întrucât este puţin probabil ca o instituţie "bugetară" să-şi poată permite acordarea către salariaţi de vouchere de vacanţă la nivelul maximum a şase salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal.

       Oricum începând cu data de 1 decembrie 2018, operatorii economici astfel cum sunt definiţi de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, vor acorda angajaţilor proprii primele de vacanță numai sub forma voucherelor de vacanţă, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii, pentru un salariat. asa cum rezulta din Art. I. Punctul 3( dacă nu se schimbă iar legea) :

       „Art. 11 — Începând cu data de 1 decembrie 2018, operatorii economici astfel cum sunt definiţi de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, vor acorda angajaţilor proprii primele de vacanţă numai sub forma voucherelor de vacanţă, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii, pentru un salariat.”

       Trebuie să precizam că voucherele de vacanţă emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordate de către angajator și pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea de servicii turistice în unităţile afiliate (pe care le vom afla, probabil, mai târziu).

       De asemenea "valorile nominale permise pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie sunt multiplu de 50 lei, până la 100 lei, valoare nominală maximă pe voucher", aşa cum se prevede în această ordonanţă.

       Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator şi unitatea afiliată de către unităţile emitente este de maximum 1% din valoarea voucherului de vacanţă, care conţine elementele minime obligatorii.

       A fost, totodată, modificat şi regimul contravenţiilor, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a O.U.G. nr. 46/2017.

       În concluzie, în actualele condiţii sunt necesare clarificări, aşa cum sindicatul nostru a solicitat în adresa înaintată săptămâna trecută conducerii SNR (vezi rubrica de activitate sindicală) şi în care am făcut referire la o înţelegere/promisiune de la sfârşitul lunii mai 2017 dar pe care noi nu am văzut-o semnată sau înregistrată la ITM. 

       Pentru conformitate, ordonanţa la care am făcut referire o puteti citi integral aici :

http://legeaz.net/monitorul-oficial-506-2017/oug-46-2017-modificare-completare-oug-vouchere-vacanta

         Totuşi nu putem încheia fără a-l cita pe domnul Mircea Dobre, Ministrul Turismului, care a anunțat că tichetele de vacanță se vor acorda, în acest an, pe suport tipărit sau în format electronic, după rectificarea bugetară care va avea loc la sfârșitul lunii iulie – începutul lunii august, iar instituțiile publice și companiile de stat sunt obligate să cuprindă la acel moment în buget aceste cheltuieli. În același context, ministrul a precizat că, de la 1 decembrie 2018, modalitatea de acordare a voucherelor de vacanță se va schimba !!!

       „Anul acesta, voucherele de vacanță se acordă după momentul rectificării bugetare, care va avea loc la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august. După această rectificare bugetară toate instituțiile publice centrale și companiile de stat vor acorda aceste vouchere de vacanță, în funcție de cum vor cădea de comun acord cu sindicatele, dacă au așa ceva sau reprezentanții salariaților. Ulterior, începând cu data de 1 decembrie 2018, modalitatea de acordare a voucherelor de vacanță va fi stabilită printr-o Hotărâre de Guvern. Toată lumea să stea liniștită că aceste vouchere de vacanță se dau exact cum s-a promis în Programul de guvernare. La momentul actual, nicio instituție nu și-a bugetat aceste vouchere. În momentul în care se va face rectificarea bugetară, toată lumea — instituțiile publice centrale, locale și companiile de stat — va trebui să prevadă în bugetul propriu și abia atunci se pot da aceste vouchere de vacanță”, a afirmat domnul Mircea Dobre.