Ȋn aceste condiţii, de lipsă a unei viziuni cel puţin pe termen mediu şi pe fondul unui management dezastruos din ultimii ani, s-a găsit “soluţia salvatoare” de implementare a OUG 109/2011 aşa cum apare pe site-ul Ministerului Comunicaţiilor ȋn Planul strategic M.C.S.I. 2015-2016, capitolul Priorităţi strategice, punctul B, unde se prevede : “Implementarea guvernanței corporative la SN Radiocomunicații SA” cu termen de lansare luna Aprilie 2016 şi termen de finalizare luna Septembrie 2016.

vezi : http://www.mcsi.ro/Minister/MCSI_Plan_strategic_V7-completat-final,-14-ian-

       Această OUG este o creaţie a Guvernul Emil Boc din 2011, care a motivat acest lucru : având în vedere că actualul context economic impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor legislative şi administrative care să conducă la creşterea eficienţei operatorilor economici. Dar, la fel ca alte iniţiative legislative din acea perioadă se pare că nici aceasta nu a avut succes de vreme ce Guvernul României după 5 ani  spune că : facem precizarea că 180 de întreprinderi publice intră sub incidența regulilor guvernanței corporative, însă doar 35 se supun acestora.

 vezi : http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/01/06/comunicat-de-presa-guvern-14-58-46

        Iar o analiză a rezultatelor obţinute la societăţile unde s-a implementat aceasta OUG, efectuată de o prestigioasă publicaţie economică spune că : Managerii privaţi din companiile de stat reprezintă un eşec de zeci de milioane de euro. În ultimii doi ani, resurse importante s-au risipit pentru recrutarea unor privaţi care să preia frâiele unor societăţi strategice ale statului şi să le facă profitabile. Puţini manageri au rezistat însă. Majoritatea au demisionat “din motive personale“.106 manageri şi membri CA au fost numiţi şi demişi la stat din 2012 şi până astăzi. Dintre aceştia, abia 10% au rămas în funcţie.

vezi : http://www.capital.ro/corporatistii-care-au-plecat-de-la-stat-106-manageri-si-membri-ca-au-fost-numiti-si-demisi-la-stat-din-2012-si-pana-astazi-dintre-acestia-abia-10-au-ramas-in-functie.html

        Dorim să amintim doar ultimul caz şi cel mai proaspăt ȋn conştiinţa civică, cel de la Tarom, ȋn care unele publicaţii economice au titrat că : A fost nevoie de 4 ani ca să se constate că managerul străin al TAROM este incompetent (şi asta după ce ȋn toată această perioadă a fost platit cu peste 10.000 Euro lunar).

 vezi :  http://www.amosnews.ro/fost-nevoie-de-4-ani-ca-sa-se-constate-ca-managerul-strain-al-tarom-este-incompetent-2016-03-18

        Şi cu toate acestea la noi se doreşte implementarea acestei “reţete de succes” care ȋn opinia unor analişti economici, nu poate avea decat o singură motivare şi anume :  Guvernanţii pregătesc salarii grase viitorilor şefi din firmele de stat. Astfel conform unor amendamente adoptate recent de guvern, acestea prevăd că indemnizaţia fixă pentru membrii neexecutivi va fi egală cu dublul sumei medii pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurata conform obiectului principal de activitate. Pe de altă parte, componenta variabilă a remuneraţiei va fi de maximum 12 câştiguri salariale medii lunare pentru membrii executivi.

 vezi : http://www.enational.ro/recomandari/guvernantii-pregatesc-salarii-grase-viitorilor-sefi-din-firmele-de-stat-516383.html/#ixzz4474wlZRS

         Pe de altă parte (analiştii economici spun acest lucru) : Statul nu are control asupra firmelor cu management privat iar Managerii nu pot fi dați afară pentru că și fac singuri contractele.

       Şi cel mai grav lucru : În raportul prezentat oficialilor guvernamentali, agenții de recrutare denunță haosul implementării programului managerial la stat. Ordonanța aprobată în mandatul fostului guvern condus de Emil Boc permite managerilor să-și facă contractele de management fără a exista o bază legală prin care aceștia să fie trași la răspundere dacă nici măcar nu îndeplinesc una din măsurile importante, sau compania să înregistreze profit după patru ani de management privat (şi totul pe fondul unor salarii foarte mari conform articolului următor)

 vezi :  http://www.capital.ro/exclusiv-statul-nu-are-control-asupra-firmelor-cu-management-privat.html

        Nu vrem să calculăm câte persoane trebuie disponibilizate pentru a plăti un singur salariu de nivelul celor din articolul de mai sus. Totul parcă este ca ȋn celebra serie de filme BD : una noi (bancnotă) - una ei ; două noi - una, două ei ; ……………... Poate ar fi cazul să ȋncercăm şi altfel şi anume ca regretatul Steve Jobs, fondatorul companiei IT Apple care a murit miliardar deşi a avut un salariu de doar 1 dolar anual, restul banilor fiind din profitul firmei .

 vezi : http://www.gandul.info/magazin/steve-jobs-a-primit-si-anul-trecut-de-la-apple-un-salariu-de-un-dolar-7874966#comentarii

        Despre numirea Consiliului de Administraţie al SNR, dacă până ȋn prezent membrii şi preşedintele CA erau numiţi de Ministerul Comunicaţiilor (acţionar 100 %), prin intermediul Adunării Generale a Acţionarilor şi puteau fi mai mulţi membrii CA angajaţi ai ministerului, după aplicarea acestei OUG, doar o singură persoană va fi din partea Ministerului Comunicaţiilor, celelalte 6 fiind conform Art. 5.2.(c) de la Ministerul Finanţelor (o persoană) şi 5  persoane de la : societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat (persoane care nu ştim cât vor ȋnţelege specificul activităţii noastre pentru a avea rezultate deosebite).

       Selecţia acestor persoane se face conform Art. 5.4 de : o comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare şi al Ministerului Finanţelor Publice sau, de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată ȋn recrutarea resurselor umane . Iar Criteriile de selecţie a administratorilor sunt stabilite de comisia sau, după caz, expertul independent, cu luarea ȋn considerare a specificului şi complexităţii activităţii regiei autonome.

       Dacă toţi specialiştii din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi din cadrul SNR nu pot găsi o soluţie de ieşire din actuala situaţie financiară dezastruoasă şi se aşteaptă ca un expert independent, persoană fizică autorizată, să facă selecţia de personal pentru managementul SNR pentru a aduce societatea pe profit, atunci ne merităm soarta, dar actualii specialişti si manageri (retribuiţi ca atare) să ne lase şi să se ocupe de altceva.

       Această idee cu managementul corporativ, impusă la un moment dat de politic, nu va funcţiona pentru că, paradoxal este respinsă tot de politic.

vezi :http://www.capital.ro/alexandra-gatej-politicul-a-respins-managementul-corporativ.html

 

       Noi am făcut doar o selecţie de articole scrise de analişti economici pe care le supunem atenţiei dar tragem un semnal de alarmă.

       Sperăm acum, ȋn ultimul ceas ca specialiştii din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi din cadrul SNR să găsească căi concrete de eficientizare şi dezvoltare a serviciilor oferite de SNR şi să nu facă experimente care pot duce la falimentul societăţii sau care pot aduce prejudicii angajaţilor care nu au nicio vină pentru erorile de management.

 

       Pentru cei care au răbdare prezentăm mai jos şi OUG 109/2011 (doar partea cu regiile autonome), cu sublinieri acolo unde am considerat că este important :

 

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011

din 30/11/2011

Publicat ȋn Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 14/12/2011

privind guvernanţa corporativă a ȋntreprinderilor publice

 

Legea a fost elaborată “având ȋn vedere că actualul context economic impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor legislative şi administrative care să conducă la creşterea eficienţei operatorilor economici”, deoarece s-a constata că “legislaţia generală a societăţilor comerciale nu este adaptată specificului societăţilor de stat, neoferind premisele legislative pentru ca aceste societăţi să poată funcţiona eficient şi săa reprezinte un vector de relansare economică”.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică ȋntreprinderilor publice, persoane juridice române.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă societăţile financiar-bancare şi de asigurare şi reasigurare, precum şi societăţile comerciale care desfăşoară activităţi de interes naţional cu specific deosebit pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

 Art. 2. - Ȋn sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. 1. guvernanţa corporativă a ȋntreprinderilor publice - ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare şi control ȋn cadrul unei intreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară şi organele intreprinderii publice, ȋntre consiliul de administraţie/de supraveghere, directori/directorat, acţionari şi alte persoane interesate;
 2. 2. ȋntreprinderi publice:
 3. a) regii autonome ȋnfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;
 4. b) companii şi societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;
 5. c) societăţi comerciale la care una sau mai multe ȋntreprinderi publice prevăzute la lit. a) şi b) deţin o participaţie majoritară sau o participaţie ce le asigură controlul;
 6. 3. autoritate publică tutelară - instituţia care:
 7. a) coordonează, are ȋn subordine sau sub autoritate una sau mai multe ȋntreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a);
 8. b) exercită, ȋn numele statului/unităţii administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar la ȋntreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b); ( ȋn cazul nostru, Ministerul Comunicaţiilor)
 9. c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe ȋntreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) şi/sau lit. b) a calităţii de acţionar sau asociat la o societate comercială controlată;
 10. 4. control - raportul dintre stat-acţionar sau o ȋntreprindere publică, pe de o parte, şi societatea comercială la care:
 11. a) deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;
 12. b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare şi de control;
 13. c) poate exercita, ȋn calitate de acţionar, o influenţă determinantă, ȋn virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management a ȋntreprinderii publice, cuprinse ȋn contracte ȋncheiate cu ȋntreprinderea publică sau ȋn actul constitutiv al acesteia;
 14. 5. director - persoana căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii, ȋn conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; directorul financiar/ economic este asimilat directorului.

Art. 3. - Autoritatea publică tutelară are următoarele competente:

 1. 1. la regiile autonome: (situaţia SNR)
 2. a) să numească şi să revoce membrii consiliului de administraţie;
 3. b) să aprobe planul de administrare elaborat de consiliul de administraţie;
 4. c) să evalueze periodic activitatea consiliului de administraţie, pentru a se asigura, ȋn numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale fondator, că sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate ȋn funcţionarea regiei autonome;
 5. d) alte atribuţii prevăzute de lege;
 6. 2. la societăţile comerciale prevăzute la art. 2. pct. 2 lit. b): (situaţia SNR)
 7. a) să numească reprezentanţii statului sau, după caz, ai unităţii administrativ-teritoriale ȋn adunarea generală a acţionarilor şi să aprobe mandatul acestora;
 8. b) să propună, ȋn numele statului/unităţii administrativ- teritoriale acţionar, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condiţiilor de calificare şi experienţă profesională şi selecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
 9. c) să evalueze periodic, prin reprezentanţii săi ȋn adunarea generală a acţionarilor, activitatea consiliului de administraţie, pentru a se asigura, ȋn numele statului/unităţii administrativ- teritoriale acţionar, că sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate ȋn funcţionarea societăţii comerciale;
 10. d) să asigure transparenţa politicii de acţionariat a statului ȋn cadrul societăţilor faţă de care exercită competenţele de autoritate publică tutelară;
 11. e) alte atribuţii prevăzute de lege;
 12. 3. la societăţile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c):
 13. a) să vegheze la exercitarea de către ȋntreprinderea publică, ȋn condiţii de eficienţă economică şi strategică, a calităţii de acţionar;
 14. b) să vegheze la respectarea de către societatea controlată a principiilor de eficienţă economică şi profitabilitate;
 15. c) alte atribuţii prevăzute de lege.

Art. 4. - (1) Autoritatea publică tutelară şi Ministerul Finanţelor Publice nu pot interveni ȋn activitatea de administrare şi conducere a ȋntreprinderii publice.

(2) Competenţa luării deciziilor de administrare şi a deciziilor de conducere a ȋntreprinderii publice şi răspunderea, ȋn condiţiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administraţie şi directorilor, dacă le-au fost delegate atribuţiile de conducere, sau, după caz, consiliului de supraveghere şi directoratului.

CAPITOLUL II

Administrarea şi conducerea regiilor autonome

SECŢIUNEA 1

Consiliul de administraţie

 Art. 5. - (1) Regia autonomă este administrată de un consiliu de administraţie, format din 5-7 persoane.

(2) Consiliul de administraţie este constituit din:

 1. a) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat ȋn ştiinţe economice şi cu experienţă ȋn domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare;
 2. b) un reprezentant al autorităţii tutelare, cu experienţa de cel puţin 5 ani ȋn domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau ȋn activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome;
 3. c) 3-5 persoane cu experienţă ȋn administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.

(3) Membrii consiliului de administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară şi de Ministerul Finanţelor Publice, ȋn cazul reprezentantului acestei instituţii.

(4) Desemnarea membrilor consiliului de administraţie, inclusiv a reprezentanţilor autorităţii publice tutelare şi ai Ministerului Finanţelor Publice, va fi facută ȋn baza unei evaluări/selecţii prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare şi al Ministerului Finanţelor Publice, formată din specialişti ȋn recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară poate decide ca această comisie de selecţie să fie asistată sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată ȋn recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate ȋn condiţiile legii.

(5) Criteriile de selecţie a administratorilor sunt stabilite de comisia sau, după caz, expertul independent prevăzut la alin. (4), cu luarea ȋn considerare a specificului şi complexităţii activităţii regiei autonome.

(6) Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică ȋn două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspandire şi pe pagina de internet a ȋntreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie ȋntrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.

(7) Lista membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a consiliului de supraveghere este publicată pe pagina de internet a ȋntreprinderii publice pe ȋntreaga durată a mandatului acestora.

 Art. 6. - Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de ȋncredere, fals, uz de fals, ȋnşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de 5 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale. Autoritatea publică tutelară poate stabili un număr mai mic de consilii de administraţie din care un membru desemnat al unei ȋntreprinderi publice poate face parte.

Art. 8. - (1) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie este stabilită prin actul de infiinţare şi nu poate depăşi 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administraţie poate fi reȋnnoit, dacă prin actul de infiinţare nu se dispune altfel.

(2) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie este stabilită de autoritatea publică tutelară. Ea este formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă, stabilită prin contratul de mandat şi revizuită anual, ȋn funcţie de gradul de ȋndeplinire a indicatorilor de performanţă prevăzuţi ȋn contractul de mandat. Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie poate fi diferenţiată, ȋn funcţie de numărul de şedinţe la care participă, atribuţiile ȋn cadrul unor comitete consultative şi de alte atribuţii specifice stabilite prin contractul de mandat.

Art. 9. - (1) Consiliul de administraţie este ȋnsărcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome.

(2) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii de bază:

 1. a) aprobă direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare a regiei autonome;
 2. b) verifică funcţionarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile şi realizarea planificării financiare;
 3. c) numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia lor;
 4. d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuţia contractelor de mandat ale acestora;
 5. e) elaborează raportul semestrial, prezentat autorităţii publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor.

Art. 10. - Ȋn cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de audit, format din 3 administratori neexecutivi. Dispoziţiile art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile, ȋn mod corespunzator.

Art. 11. - Consiliul de administraţie reprezintă regia autonomă ȋn raport cu terţii şi ȋn justiţie. Ȋn lipsa unei stipulaţii contrare ȋn actul de ȋnfiinţare, consiliul de administraţie reprezintă regia prin preşedintele său.

Art. 12. - (1) Autoritatea publică tutelară ȋncheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul administrativ de numire.

(2) Contractul de mandat cuprinde obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite de autoritatea publică tutelară. Ȋn contractul de mandat, alături de criteriile de performanţă specifice, se prevăd ȋn mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea obligaţiilor restante, reducerea pierderilor, creşterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creşterea productivităţii muncii.

(3) Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi oricând. Ȋn cazul ȋn care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este ȋndreptăţit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, ȋn mod corespunzător, prevederile art. 5-7.

Art. 13. - (1) Ȋn termen 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează şi prezintă autorităţii publice tutelare spre aprobare planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite ȋn contractele de mandat.

(2) Autoritatea publică tutelară poate cere completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse ȋn contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi ȋn contract.

(3) Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de autoritatea publică tutelară, aceasta va proceda de ȋndată, dar nu mai tarziu de 60 de zile, la numirea unui nou consiliu de administraţie, cu respectarea dispoziţiilor art. 5-7. Mandatul administratorilor al căror plan de administrare revizuit nu a fost aprobat ȋncetează de drept la data numirii noilor administratori. Ȋn acest caz, administratorii nu sunt ȋndreptăţiţi la daune- interese.

Art. 14. - Membrii consiliului de administraţie ȋşi exercită mandatul cu prudenţă şi diligenţa unui bun administrator. Dispoziţiile art. 1441 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică ȋn mod corespunzător.

 Art. 15. - (1) Administratorul care are ȋntr-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să ȋi ȋnştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe auditorii interni şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune.

(2) Aceeaşi obligaţie o are administratorul ȋn cazul ȋn care soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesaţi ȋntr-o anumită operaţiune.

(3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) si (2) răspunde pentru daunele produse regiei autonome.

Art. 16. - (1) Administratorii sunt răspunzători de ȋndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute de lege şi de actul de ȋnfiinţare.

(2) Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate regiei prin actele indeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de indatoririle funcţiei lor.

(3) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediati dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar şi nici autorităţii publice tutelare.

(4) Răspunderea pentru actele săvârşite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se ȋntinde şi la administratorii care au făcut să se consemneze ȋn registrul deciziilor consiliului de administraţie ȋmpotrivirea lor şi iau ȋncunoştinţat despre aceasta, ȋn scris, pe auditorii interni, auditorul financiar şi autoritatea publică tutelară.

(5) Acţiunea ȋn răspundere ȋmpotriva administratorilor este introdusă de autoritatea publică tutelară, prin conducătorul acesteia.

Art. 17. - (1) Evaluarea activităţii administratorilor de către autoritatea tutelară se face anual şi vizează execuţia contractului de mandat şi a planului de administrare.

(2) Pentru realizarea evaluării, instituţia publică tutelară poate fi asistată de un expert independent sau de un comitet de experţi independenţi, ale căror servicii sunt contractate ȋn condiţiile legii.

SECŢIUNEA a 2-a

Conducerea regiei autonome

Art. 18. - (1) Prin actul de ȋnfiinţare sau, ulterior ȋnfiinţării, prin decizie a autorităţii publice tutelare se poate stabili că atribuţiile de conducere executivă a regiei autonome sunt delegate de consiliul de administraţie unuia sau mai multor directori.

(2) Directorii regiei autonome sunt numiţi de consiliul de administraţie. Consiliul de administraţie poate decide să fie asistat sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată ȋn recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate ȋn condiţiile legii.

(3) Consiliul de administraţie sau, după caz, expertul independent stabileşte criteriile de selecţie, care includ, cel puţin, dar fără a se limita la aceasta, o experienţă relevantă ȋn activitatea de conducere a unor ȋntreprinderi publice ori a unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv a unor societăţi comerciale din sectorul privat.

(4) Anunţul privind selecţia directorilor se publică ȋn două ziare economice şi/sau financiare de largă răspândire şi pe pagina de internet a ȋntreprinderii publice. Anunţul include condiţiile care trebuie să fie ȋntrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiţii, nediscriminării, transparenţei şi asumării răspunderii şi cu luarea ȋn considerare a specificului şi complexităţii activităţii regiei autonome.

(5) Lista directorilor societăţii este publicată pe pagina de internet a ȋntreprinderii publice pe ȋntreaga durată a mandatului acestora.

Art. 19. - Ȋn cazul delegării atribuţiilor de conducere, potrivit dispoziţiilor art. 18, preşedintele consiliului de administraţie nu poate fi numit şi director general al regiei autonome.

Art. 20. - Dacă atribuţiile de conducere au fost delegate directorilor, competenţa de reprezentare a regiei autonome aparţine directorului general.

Art. 21. - (1) Regia autonomă, prin consiliul de administraţie, ȋncheie contracte de mandat cu directorii.

(2) Contractul de mandat este acordul de voinţă ȋncheiat ȋntre regia autonomă, reprezentată de consiliul de administraţie şi directorul general/directorii regiei autonome, care are ca obiect indeplinirea unor obiective şi criterii de performanţă, aprobate de consiliul de administraţie. Ȋn contractul de mandat, alături de criteriile de performanţă specifice, se prevăd ȋn mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea obligaţiilor restante, reducerea pierderilor, creşterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creşterea productivităţii muncii.

(3) Directorii pot fi revocaţi oricând de către consiliul de administraţie. Ȋn cazul ȋn care revocarea survine fără justă cauză, directorul ȋn cauză este ȋndreptăţit la plata unor daune- interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, ȋn mod corespunzător, prevederile art. 18.

(4) Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie. Ea este formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă, stabilită prin contratul de mandat şi revizuită anual, ȋn funcţie de gradul de ȋndeplinire a indicatorilor de performanţă prevăzuţi ȋn contractul de mandat.

Art. 22. - (1) Ȋn termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează şi prezintă consiliului de administraţie un plan de management pe durata mandatului şi pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite ȋn contractele de mandat prevăzute la art. 21. Planul de management trebuie să fie corelat şi să dezvolte planul de administrare al consiliului de administraţie, prevăzut la art. 13.

(2) Planul de management este supus aprobării consiliului de administraţie.

(3) Dacă este cazul, consiliul de administraţie poate cere completarea sau revizuirea planului de management dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse ȋn contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi ȋn contract.

(4) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administraţie, mandatul directorilor ȋncetează de drept la data numirii noilor directori, desemnaţi cu respectarea dispoziţiilor art. 18. Ȋn acest caz de ȋncetare a mandatului, directorii nu sunt ȋndreptăţiţi la daune-interese.

(5) Evaluarea activităţii directorilor se face anual de către consiliul de administraţie şi vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de management.

Art. 23. - (1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii regiei autonome, ȋn limitele obiectului de activitate al acesteia şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege consiliului de administraţie.

(2) Trimestrial, directorii vor ȋntocmi un raport cu privire la activitatea de conducere executivă şi cu privire la evoluţia regiei, care va fi comunicat consiliului de administraţie.

 Art. 24. - Prevederile art. 14-16 alin. (1)-(4) se aplică, ȋn mod corespunzător, directorilor regiei autonome. Acţiunea ȋn răspundere ȋmpotriva directorilor este introdusă de consiliul de administraţie al regiei autonome.

 

CAPITOLUL III se referă la Societăţile Comerciale

 

CAPITOLUL IV

Audit statutar şi audit intern

Art. 47. - (1) Situaţiile financiare ale ȋntreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate ȋn condiţiile legii.

(2) Situaţiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

 Art. 48. - Ȋntreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar ȋn conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 49. - Auditul statutar va fi exercitat ȋn condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 50. - Ȋntreprinderile publice organizează auditul intern ȋn conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administraţie.

CAPITOLUL V

Transparenţa. Obligaţii de raportare

Art. 51. - (1) Ȋntreprinderea publică, prin grija consiliului de administraţie sau, după caz, a directoratului, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaţilor/acţionarilor, următoarele documente şi informaţii:

 1. a) hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, ȋn termen de 48 de ore de la data adunării;
 2. b) situaţiile financiare anuale, ȋn termen de 48 de ore de la aprobare;
 3. c) raportările contabile semestriale, ȋn termen de 45 de zile de la ȋncheierea semestrului;
 4. d) raportul de audit anual;
 5. e) componenţa organelor de conducere ale societăţii, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului;
 6. f) rapoartele consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere.

(2) Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere şi raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a ȋntreprinderii publice pe o perioadă de cel puţin 3 ani.

Art. 52. - (1) Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acţionarii, ȋn cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce urmează ȋncheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, prin punerea la dispoziţia acţionarilor a documentelor ce reflectă datele şi informaţiile esenţiale şi semnificative ȋn legatură cu acele tranzacţii.

(2) Obligaţia de informare revine consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi ȋn cazul tranzacţiilor ȋncheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acţionarii, ȋn cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce urmează incheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii ȋncheiate de intreprinderea publică cu o altă ȋntreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau ȋntr-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul ȋn lei a 100.000 euro.

(4) Ȋn cazul regiilor autonome, consiliul de administraţie informează de ȋndată autoritatea publică tutelară asupra oricărei tranzacţii prevăzute la alin. (1)-(3).

(5) Directorul general sau, după caz, directoratul supune aprobării consiliului de administraţie orice tranzacţie din categoria celor prevazute la alin. (1) dacă aceasta are, individual sau ȋntr-o serie de tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul ȋn lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacţiei, consiliul de administraţie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacţia este corectă ȋn raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţă.

(6) Ȋn rapoartele semestriale şi anuale ale consiliului de administraţie sau, după caz, ale directoratului se vor menţiona, ȋntr-un capitol special, actele juridice ȋncheiate ȋn condiţiile alin. (1), precizându-se următoarele elemente: părţile care au ȋncheiat actul juridic, data ȋncheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată, precum şi alte elemente esenţiale şi semnificative ȋn legatură cu aceste acte juridice. Ȋn rapoarte se vor menţiona şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a societăţii.

Art. 53. - (1) Este anulabil actul juridic ȋncheiat ȋn frauda intereselor intreprinderii publice de un membru al consiliului de administraţie, de un director sau, după caz, de un membru al directoratului cu:

 1. a) soţul, ascendenţii sau descendenţii săi, cu rudele ȋn linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;
 2. b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată;
 3. c) soţul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenţii sau descendenţii acestora, cu rudele ȋn linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

(2) Acţiunea ȋn anulare poate fi introdusă de orice acţionar sau de persoana desemnată de adunarea generală a acţionarilor ȋn termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul ȋncheierii tranzacţiei, dar nu mai mult de 6 luni de la data informării adunării generale asupra tranzacţiei, potrivit art. 52 alin. (1) si (2).

Art. 54. - Directorul general sau, după caz, directoratul ȋntreprinderii publice elaborează trimestrial şi prezintă consiliului de administraţie sau, după caz, consiliului de supraveghere un raport ȋn care sunt prezentate informaţii privind execuţia mandatului său, schimbările semnificative ȋn situaţia afacerilor şi ȋn aspectele externe care ar putea afecta performanţa ȋntreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

Art. 55. - (1) Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere al ȋntreprinderii publice prezintă semestrial, ȋn cadrul adunării generale a acţionarilor, un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii.

(2) Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului ȋn cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziţia acţionarilor potrivit art. 40 alin. (1) şi cuprinde cel puţin informaţii privind:

 1. a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile ş componentei fixe;
 2. b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;
 3. c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănesti;
 4. d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 5. e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

 Art. 56. - Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea ȋntreprinderii publice, ȋn luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a ȋntreprinderii publice.

Art. 57. - Consiliul de administraţie sau directorul general, ȋn cazul ȋn care conducerea executivă este exercitată de directori, ori, după caz, directoratul are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice trimestrial şi ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la indicatorii economicofinanciari din bugetele de venituri şi cheltuieli, ȋn formatul şi la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice sau prin circulare.

 Art. 58. - (1) Autoritatea publică tutelară elaborează ȋn fiecare an un raport privitor la activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale aflate sub tutela sa. Raportul este publicat pe pagina de internet a autorităţii publice tutelare.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va cuprinde cel puţin informaţii privind:

 1. a) politica de acţionariat a autorităţii publice tutelare;
 2. b) modificări strategice ȋn funcţionarea ȋntreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital;
 3. c) evoluţia performanţei economice a ȋntreprinderilor publice aflate sub coordonarea autorităţii publice tutelare: reducerea arieratelor, profit s.a.;
 4. d) politicile economice şi sociale implementate de ȋntreprinderile publice aflate sub coordonarea autorităţii publice tutelare şi costurile/avantajele acestora;
 5. e) alte elemente stabilite prin decizie/ordin a/al autorităţii publice tutelare.

(3) Informaţiile referitoare la politica de acţionariat a autorităţii publice tutelare vizează cel puţin:

 1. a) obiectivele politicii de acţionariat;
 2. b) indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acţionariat;
 3. c) evoluţia participaţiei statului la ȋntreprinderi publice (privatizare, dobândirea de noi acţiuni);
 4. d) valoarea dividendelor repartizate statului - acţionar;
 5. e) selecţia administratorilor şi a directorilor, execuţia mandatului acestora.

(4) Ȋn luna mai a anului ulterior celui cu privire la care se face raportarea, Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi prezintă Guvernului un raport anual privind regiile autonome şi societatile comerciale la care statul deţine o participaţie majoritară sau integrală. Acest raport este publicat pe pagina proprie de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

(5) Ȋn luna mai a anului ulterior celui cu privire la care se face raportarea, Ministerul Administraţiei şi Internelor prezintă Guvernului un raport anual privind regiile autonome şi societăţile comerciale la care unităţile administrative teritoriale deţin participaţie majoritară sau integrală. Acest raport este publicat pe pagina proprie de internet a Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 59. - (1) Nerespectarea de către membrii consiliului de administraţie sau, după caz, de către membrii consiliului de supraveghere ai intreprinderii publice a prevederilor art. 18 alin. (4) si (5), art. 29 alin. (7) si (8), art. 35 alin. (6) si (7), art. 39 alin. (2), art. 51 şi 56 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se realizează de către persoanele ȋmputernicite din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, din oficiu sau la sesizarea asociaţilor/acţionarilor.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 60. - După intrarea ȋn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numirea administratorilor sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere ai ȋntreprinderilor publice pentru poziţiile devenite vacante pentru orice cauză de ȋncetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute la art. 5, respectiv la art. 29.

Art. 61. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 60, ȋn termen de 30 de zile de la data intrării ȋn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ȋn cazul ȋntreprinderilor publice ȋn care statul este acţionar unic sau majoritar, cu o cifră de afaceri realizată ȋn 2010 de peste 1.000.000.000 lei şi un număr de cel puţin 1.000 de angajaţi, se ȋntruneşte adunarea generală, ȋn condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care va hotărâ asupra iniţierii de ȋndată a procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, ai consiliului de supraveghere.

(2) Autoritatea publică tutelară mandatează reprezentanţii statului ȋn adunarea generală a acţionarilor să propună ȋnceperea procedurii de selecţie a noilor administratori, neexecutivi şi/sau executivi ori, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Selecţia candidaţilor pentru posturile de administratori neexecutivi şi/sau executivi ori, după caz, de membri ai consiliului de supraveghere se realizează printr-o procedură de selecţie internaţională de consiliul de administraţie sau comitetul de nominalizare, dacă acesta a fost constituit, ori, după caz, de consiliul de supraveghere. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.

(4) Ȋn procesul de selecţie, consiliul de administraţie sau, după caz, comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată ȋn recrutarea resurselor umane.

(5) Ȋn cel mult 3 zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acţionarilor, ȋntreprinderea publică iniţiază procedura de selecţie a expertului ȋn resurse umane, ȋn condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şsi completările ulterioare.

(6) Expertul independent elaborează anunţul de selecţie şi condiţiile şi criteriile de selecţie a administratorilor, cu luarea ȋn considerare a domeniului de activitate, a specificului şi complexităţii ȋntreprinderii publice.

(7) Ȋn cel mult 10 zile de la data ȋncheierii contractului de asistenţă cu expertul independent prevăzut la alin. (6), consiliul de administraţie sau, după caz, comitetul de nominalizare transmite spre publicare un anunţ privind selecţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, ai consiliului de supraveghere. Anunţul se publică ȋn limba română şi ȋn limba engleză ȋn două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire. Anunţul trebuie să includă condiţiile care trebuie să fie ȋntrunite de candidaţi şi criteriile de selecţie a acestora.

(8) Persoanele interesate vor fi invitate să depună ȋn vederea selecţiei, ȋn termen de 30 de zile de la publicarea anunţului, un curriculum vitae, o ofertă tehnică şi orice documente care să facă dovada ȋndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 29 şi a criteriilor specifice stabilite de expertul independent care asistă consiliul de administraţie sau comitetul de nominalizare ȋn procedura de selecţie.

(9) Autoritatea publică tutelară, prin reprezentanţii săi ȋn adunarea generală, poate propune candidaţi pentru poziţia de membru al consiliului de administraţie. Aceste propuneri sunt făcute ȋn baza unei selecţii prealabile efectuate de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată ȋn recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară, ȋn condiţiile legii. Ȋn acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecţie. Dispoziţiile alin. (5)-(8) se aplică ȋn mod corespunzător.

Art. 62. - Lista ȋntreprinderilor publice care ȋndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 61 alin. (1) este stabilită prin ordin al conducătorului autorităţii publice tutelare, care se emite ȋn termen de cel mult 15 zile de la data intrării ȋn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 63. - (1) Ȋn cazul ȋntreprinderilor publice prevăzute la art. 62, ȋn termen de 15 zile de la numirea noului consiliu de administraţie se va iniţia procedura de selecţie pentru poziţiile de directori, ȋn cazul ȋn care aceştia nu sunt, ȋn acelaşi timp şi administratori, ȋn conformitate cu prevederile art. 35. Termenele prevăzute la art. 61 alin. (5), (7) şi (8) sunt aplicabile selecţiei directorilor care nu sunt, ȋn acelaşi timp, membri ai consiliului de administraţie.

(2) La data numirii noilor administratori, a noilor directori sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere şi directoratului, contractele de mandat ale actualilor administratori, directori sau, după caz, membri ai consiliului de supraveghere şi directoratului ȋncetează de drept.

Art. 64. - Componenţa consiliului de administraţie ori, după caz, a consiliului de supraveghere şi directoratului, precum şi remuneraţia administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere şi a directorilor/membrilor directoratului rămân supuse legislaţiei ȋn vigoare la data constituirii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere sau, după caz, la data numirii administratorilor/directorilor ori a membrilor consiliului de supraveghere şi directoratului până la data desemnării, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, a membrilor noilor organe de administrare/conducere.

Art. 65. - (1) La data intrării ȋn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă dispoziţiile art. 7 şi art. 12-14 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, publicată ȋn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, cu modificările ulterioare.

(2) La data intrării ȋn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată ȋn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificăarile şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul administraţiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 30 noiembrie 2011.