În acest articol este prevăzut : “salariul de bazǎ minim brut pe S.N. Radiocomunicaţii S.A. sǎ fie egal cu salariul de bazǎ minim brut pe ţarǎ majorat cu coeficientul de 1,4. Pânǎ la data de 31 decembrie 2016, salariul de baza minim brut pe S.N. Radiocomunicaţii S.A. se menţine la valoarea de 1365 lei”.

        Din lecturarea acestui articol, trebuie înţeles că din luna mai 2016 până la data semnǎrii şi înregistrării la ITM a CCM-ului în vigoare salariul minim brut pe SNR ar fi trebuit sǎ fie 1250 lei x 1,4 = 1750 lei. Din luna septembrie 2016, cu acordul SLNR , in CCM s-a stabilit ca salariul minim să rămână la valoarea de 1365 lei pânǎ la data de 31 decembrie 2016. După această dată, toţi salariaţii cu salariul de bază sub acest nivel ar fi trebuit să beneficeze de corecţia salarială conform CCM, lucru care nu s-a întâmplat până acum. Mai mult de atât, conform programului de guvernare al premierului Sorin Grindeanu, în curând salariul minim la nivel de ţară va fi de 1450 lei şi atunci salariul minim pe societate ar trebui să fie de 1450 lei x 1,4 = 2030 lei.

 

         Din lecturarea acestui articol, trebuie înţeles că din luna mai 2016 până la data semnǎrii şi înregistrării la ITM a CCM-ului în vigoare salariul minim brut pe SNR ar fi trebuit sǎ fie 1250 lei x 1,4 = 1750 lei. Din luna septembrie 2016, cu acordul SLNR , în CCM s-a stabilit ca salariul minim să rămână la valoarea de 1365 lei pânǎ la data de 31 decembrie 2016. După această dată, toţi salariaţii cu salariul de bază sub acest nivel ar fi trebuit să beneficeze de corecţia salarială conform CCM, lucru care nu s-a întâmplat până acum. Mai mult de atât, conform programului de guvernare al premierului Sorin Grindeanu, în curând salariul minim la nivel de ţară va fi de 1450 lei şi atunci salariul minim pe societate ar trebui să fie de 1450 lei x 1,4 = 2030 lei.

 

        Aplicarea acestor prevederi ar bulversa salariile a foarte multor angajaţi în marea majoritate de la staţiile de emisie (dar nu numai), ale căror salarii minime pe societate vor trebui crescute la valoarea minimă de 2030 lei.

       Nu este nimic rău în a creşte salariul minim al salariaţilor societăţii, dar vor apare situaţii aberante în care aproape tot personalul dintr-o staţie de emisie va avea acelaşi salariu indiferent de pregătirea şi vechimea în muncă a acestora.

      La aberaţiile deja existente ale actualei grile de salarizare se vor adăuga altele şi vor exista multe situatii în care electromecanici, ingineri şi muncitori necalificaţi vor avea acelaşi salariu de bazǎ şi anume cel minim de 2030 lei.

       Ne întrebăm şi noi dacă atunci când a fost semnată această prevedere din CCM s-a previzionat şi impactul financiar / social asupra angajaţilor, sau a fost ceva de genul "mai vedem noi" ? Partenerii de dialog au avut la acel moment o previziune asupra posibilelor venituri ale societăţii ?

         Am solicitat clarificări pe această temă conducerii SNR conform adresei :

       Adresa SNR 30 01 2017.pdf

        În acest moment chiar se impune un dialog real bazat pe argumente între conducere şi toţi reprezentanţii salariaţilor, nu doar între aceleaşi părţi care au creat situaţia existentă, întrucât este un subiect care afectează pe toţi salariaţii. Sau aceasta prevedere a fost un măr otrăvit al conducerii SNR pentru a putea justifica eventuale restructurări la momentul potrivit, bazate pe raţionamentul că "dacă vreţi să vă mărim salariile trebuie să reducem numărul de angajaţi pentru că nu putem depăşi fondul de salarii din 2016" ? Noi nu acceptăm asemenea raţionamente.

       Sindicatul nostru a solicitat de mai multe ori modificarea actualei grile de salarizare dar nu am avut succes cu niciuna din părţi (conducere / celelalte sindicate).

       Nu mai departe de luna trecută am solicitat conducerii SNR prezentarea strategiei de resurse umane dar nu am primit niciun răspuns, probabil considerându-se o problemă minoră care nu merită atenţie. Trebuie să subliniem că există o criză acută de specialişti la marea majoritate a serviciilor tehnice datorită plecării unor salariaţi la alte societăţi pe un salariu mult mai mare sau datorită plecării la pensie a multor angajaţi din personalul existent care este îmbătrânit.

      Situaţia actuală nu mai poate continua, iar angajarea de personal tânăr este sortită eşecului la actualele salarii ale personalului tehnic de la staţii. Deja există situaţii cu persoane tinere nou angajate care au salariul de încadrare peste cel al colegilor de la acelaşi loc de muncă care au vechime de 20-30 ani în societate, lucru pe care noi îl considerăm anormal.

       Pe de altă parte am adresat o scrisoare domnului Augustin Jianu, noul ministru al Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională în care am prezentat priorităţile SNR în viziunea membrilor noştrii de sindicat şi am solicitat o întâlnire cu membrii Biroului nostru Operativ pentru discutarea detaliată a punctelor menţionate în adresa următoare :

       Adresa MCSI 27 01 2017.pdf

     Subliniem că sindicatul nostru este pentru descentralizarea anumitor activităţi la nivelul sucursalelor şi nu pentru centralizarea excesivă la nivelul SNR aşa cum doreşte actuala conducere. Centralizarea şi birocraţia excesivă va duce la falimentul acestei societăţi în opinia noastră.

         De asemenea, considerăm că orice decizie cu impact social asupra salariaţilor luată de conducerea SNR, trebuie bazată pe dialog cu toţi partenerii sociali şi obligatoriu justificată de un studiu de impact asupra consecinţelor aplicării respectivei decizii.