Activităţile sindicale desfăşurate de biroul nostru le enumerăm succint : 

  • având în vedere nivelul foarte scăzut de salarizare al multor colegi, în special din partea tehnică, pe care salariul minim naţional i-a ajuns din urmă, am întreprins din nou demersuri pentru a îndrepta această stare de fapt. Situaţia critică a salarizării personalului tehnic nu mai poate continua şi trebuiesc luate de urgenţă măsuri pentru că numarul de specialişti din societate s-a redus continuu şi a ajuns la limita de avarie iar alţi specialişti nu vor veni în societate pe salariul minim national aşa cum au salariul de bază mulţi din colegii noştrii. Demersul nostru nu este nou şi chiar de la înfiinţarea acestui site, unul din primele noastre articole a fost despre nevoia de a angaja tineri specialişti dar din păcate nimeni nu a dat importanţă acestui lucru şi am ajuns în prezent în situaţia de a nu avea suficient personal tehnic necesar pentru rezolvarea unor probleme curente.

                    Adresa catre SNR 10 05 2017.pdf

  • am solicitat conducerii SNR o copie după decizia Curţii de Conturi nr.1/2017 referitor la dispoziţiile transmise societăţii ca urmare a celor constatate în timpul controlului efectuat la sfârşitul anului 2016.

                     Adresa catre SNR 25 05 2017 cerere decizie CCR.pdf

  • am solicitat conducerii SNR o întrevedere cu membrii Biroului Operativ ai sindicatului nostru pentru a discuta diverse probleme curente.

                    Adresa catre SNR 07 06 2017 discutii cu BO.pdf

  • întrevederea solicitată a avut loc şi am primit răspunsuri din partea conducerii SNR la temele diverse abordate, dar am subliniat că dorim şi rezultate concrete nu doar promisiuni. Referitor la problema numeroaselor inechităţi salariale care există şi care dorim să fie corectate constatăm o lipsă de reacţie a tuturor părtilor cărora ne-am adresat în adresa menţionată anterior. Deşi sindicatul nostru a precizat în timpul discuţiilor că înţelege constrângerile bugetare, nu înţelegem totuşi de ce nu se doreşte stabilirea unor criterii clare referitor la angajarea, promovarea şi salarizarea personalului din societate, principii bazate pe competenţă si vechimea în muncă, pentru a împiedica cel puţin pe viitor diverse situaţii anormale pe care nu dorim să le exemplificăm aici. Noi credem că se pote face ceva cel puţin pentru anumite categorii de salariaţi fără a se depăşi cheltuielile salariale alocate in buget. 

  • având în vedere temperaturile extrem de ridicate din această perioadă am solicitat conducerii SNR să pună în aplicare prevederile legislative în vigoare.

                     Adresa catre SNR 29 06 2017 canicula.pdf

  • întrebările dumneavoastră referitor la voucherele de vacanţă, le-am înaintat şi noi conducerii prin adresa următoare şi aşteptăm răspuns.

                    Adresa catre SNR 29 06 2017 vouchere vacanta.pdf

  • în rest aşteptăm şi noi cu interes strategia noului Ministru al Comunicaţiilor.